Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Voorzitter: dhr. Blom

 3. 2.1

 4. 2.2

  Thema: Woonbeleid
  Portefeuillehouder: mw. Steffens-Van de Water
  Voorzitter: dhr. Sidali


  De rekenkamer verzoekt de raad om naar aanleiding van het
  opvolgonderzoek in een sessie de volgende stellingen te
  behandelen:


  1. De gemeente spant zich voldoende in om mensen met
  een urgente woningbehoefte behoorlijk te bedienen.


  2. Het is een probleem dat de raad de aan hem gerichte
  aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek niet heeft
  opgevolgd.


  N.B.: Deze stellingen zijn bedoeld om debat te stimuleren en
  geven niet de mening van de rekenkamer weer.

 5. 2.3

  Thema: Sociale Zaken 
  Portefeuillehouder: dhr. El Idrissi
  Voorzitter: mw. Woolthuis

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de structurele kosten van € 363.300, voor het kunnen blijven uitvoeren van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening vanaf 2025, te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024;
  2. te kiezen voor meer grip, betere sturing en een kwaliteitsverbetering van de uitvoering van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening en daarom de intake, stabilisatie en nazorg met ingang van 2026 zelf uit te gaan voeren;
  3. de dekking van de extra structurele kosten van € 110.000, die nodig zijn voor de uitvoering van de intake, stabilisatie en nazorg, te dekken uit het in de programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum van het programma Zorg & Werk, taakveld 6.3, en te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024.