Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 0.1

 3. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 4. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 5. 2.1

  Het presidium stelt de Raad voor om de volgende raadsvoorstellen toe te voegen aan de stemmingenlijst van vanavond:
  1.1 RV Benoemen niet raadslid tot lid van de raadscommissie (10490444);
  1.2 RV (GEHEIM) Voegen als benadeelde partij in strafproces (10496265)

 6. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.

 7. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 8. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 9. 4
  Tussen 19.00 en 20.30 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 10. 4.1

 11. 4.2

  22.00 uur  - 22.15 uur

 12. 5.1

  Vanaf 20.45 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

 13. 5.1.0
  RV (GEHEIM) Voegen als benadeelde partij in strafproces (10496265) - AANGENOMEN
 14. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  1. Te bepalen welke rol het college voor zichzelf en de ambtelijke organisatie ziet in het versterken van het vertrouwen in de lokale democratie, en de raad hierover te informeren.

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  1. Rol college en ambtelijke organisatie in versterken vertrouwen lokale democratie
 15. 5.1.2

  Verzoek portefeuillehouder om het stuk direct op de stemmingenlijst te plaatsen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van verrichte opsporings- en ruimingswerkzaamheden van ontplofbare oorlogsresten in Haarlemmermeer.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van verrichte opsporings- en ruimingswerkzaamheden van ontplofbare oorlogsresten in Haarlemmermeer.

 16. 5.1.3

  Verzoek portefeuillehouder om het stuk direct op de stemmingenlijst te plaatsen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg met als ingangsdatum 1 juli 2024.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg met als ingangsdatum 1 juli 2024.

 17. 5.1.4

  Verzoek portefeuillehouder om het stuk direct op de stemmingenlijst te plaatsen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
  2. geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) gewijzigde verordening financieel beheer Recreatieschap Spaarnwoude.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;
  2. geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) gewijzigde verordening financieel beheer Recreatieschap Spaarnwoude.

 18. 5.1.5

  Zie brief portefeuillehouder met betrekking tot agendering in de bijlage.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van het Recreatieschap Spaarnwoude die de volgende punten bevat:
  - instemming met de samenvoeging van enkele reserves en reservering van budget voor de verbeteringsprojecten Big Spotters Hill en Omgeving Expoterrein in het deelgebied de Groene Weelde Haarlemmermeer;
  - aandringen om toch in gezamenlijkheid een gefaseerde verhoging van de participantenbijdragen te verkennen;
  - nader onderzoeken van meer inkomsten uit (meer) publieksevenementen en exploitaties.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025 van het Recreatieschap Spaarnwoude die de volgende punten bevat:
  - instemming met de samenvoeging van enkele reserves en reservering van budget voor de verbeteringsprojecten Big Spotters Hill en Omgeving Expoterrein in het deelgebied de Groene Weelde Haarlemmermeer;
  - aandringen om toch in gezamenlijkheid een gefaseerde verhoging van de participantenbijdragen te verkennen;
  - nader onderzoeken van meer inkomsten uit (meer) publieksevenementen en exploitaties.

 19. 5.1.6

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  Forza! (3)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd PvdA, GroenLinks, D66, HAP, CU-SGP ‘Buurtouders’
 20. 5.2

  De sessieavond van 4 april komt te vervallen. In plaats daarvan zijn de twee informatieve bijeenkomsten die aanvankelijk in de middag gepland stonden, naar de avond verplaatst.

 21. 6
  Sluiting