Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

Sessieavond / Gebiedssessie Hoofddorp Centrum en ZuidWest-geschorst

donderdag 25 januari 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Diversen
Toelichting

VANWEGE TECHNISCHE PROBLEMEN IS DEZE VERGADERING GESCHORST. DE VERGADERING WORDT OP 15 FEBRUARI 2024 VAN 19.00 UUR TOT 21.30 UUR VERVOLGD.Stukken die beschikbaar komen worden sequentieel toegevoegd.
dd 24.01 is bestuurlijke informatie bij agendapunt 2.1.3 toegevoegd

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Bijlage 1 : Agenda 25.01.2024
  Bijlage 2 : Overzicht pitches, stand 12.01.2024 (aanvullende informatie wordt tussen 15.01 en 19.01 toegevoegd)
  Bijlage 3 : Informatie_Bijzondere raadsvergadering van 30.11.23_Hoofddorp_ (raadsinformatie dd18.1.2024)

 2. 1

  Voorzitter: dhr. Blom

 3. 2.0.0

 4. 2.0.1

  1. inspreker namens Katholieke Basisschool Klippeholm

   Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp (brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Basisschool De Klippeholm ervaart overlast van jongeren. De school stelt voor om naast de
  school een sporttoestel of een ander uitdagend klim- en klautertoestel te plaatsen. Zij vragen daarvoor de hulp van onze gemeente en andere partners.


  De Klippeholm is gelegen naast de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in Bornholm. Politie, straatcoaches en jongerenwerkers controleren deze JOP dagelijks. Tijdens de coronacrisis was er dagelijks extra inzet in de avonduren, 's nachts en in de weekenden. Dit heeft niet geleid tot een helder beeld wie verantwoordelijk is voor de overlast en vernielingen.


  Sinds augustus 2023 hebben we het overleg met de school geïntensiveerd en werken we aan een beter beeld van de omvang van schade en zwerfafval. Ook hebben we nadere afspraken over het melden van incidenten.
  Mocht het nodig zijn, dan gaan we verder in gesprek met vertegenwoordigers van de school en het winkelcentrum en omwonenden. De suggestie van de omwonenden onderzoeken we graag met de partners en de Jongerengemeenteraad.

 5. 2.0.2

  inspreker namens Dunweg Uitvaartzorg


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Hoofddorp CS
  Eigenaar uitvaartcentrum Dunweg _heeft de wens om naar de rand van onze gemeente te verhuizen. De locatie in het centrum wordt daarmee beschikbaar als woningbouwlocatie. Op de nieuwe locatie wil het uitvaartcentrum graag natuurbegraven mogelijk maken. De eigenaar nodigt de gemeenteraad uit om mee te gaan naar de natuurbegraafplaats Geestmerloo in Koedijk, om te zien hoe leven en dood natuurlijk hand in hand kunnen gaan.


  De raad heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen om nader kennis te nemen van natuurbegraven op Geestmerloo, op donderdagmiddag 15 februari aanstaande van 14:00 tot 17:00 uur.

 6. 2.1.0

  Op dit station waren diverse groepen jongeren en jongerenorganisaties aanwezig om in gesprek te gaan met de raad en te vertellen over wat zij doen, waar zij tegen aanlopen en wat hun wensen/behoeften zijn.


  De volgende pitches zijn op locatie gegeven en de spreekteksten zijn als bijlage opgenomen.


  zie 2.1.1. Pitch: Haarlemmerqueer: Een veilige plek voor Queer jongeren door betere ondersteuning
  zie 2.1.2. Pitch: Behoefte aan jongerencentrum/talenthouse in Hoofddorp Centrum
  zie 2.1.3. Pitch: Skatecoaches: Veiligheid en uitbreiding voorzieningen op Skatepark Headville
  zie 2.1.4. Pitch: Behoefte aan uitgaansgelegenheden en Hoger onderwijs in Hoofddorp

 7. 2.1.1

  Op dit station waren diverse groepen jongeren en jongerenorganisaties aanwezig om in gesprek te gaan met de raad en te vertellen over wat zij doen, waar zij tegen aanlopen en wat hun wensen/behoeften zijn.


  Pitch: Haarlemmerqueer: Een veilige plek voor Queer jongeren door betere ondersteuning.


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp
  (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Een aantal leden van HaarlemmerQueer wil werken aan de acceptatie van queerjongeren.
  Zij hebben de volgende wensen:
  • voorlichting voor docenten over de queer community, zowel feitelijke informatie als do's en dont’s;
  • een specifiek budget vanuit de gemeente voor scholen, zodat een docent adequate begeleiding kan geven aan een Gender and Sexuality Alliance (GSA);
  • gesubsidieerd worden door de gemeente en daarvanuit activiteiten uitvoeren zoals voorlichting ontwikkelen en geven, begeleiden van GSA's en GSA-meetups organiseren.


  Wij werken aan verbetering van het klimaat voor queer jongeren in onze Regenboogagenda 2023-2026. Momenteel werken we actief aan een nieuw beleidsprogramma, samen met onderwijs- en kinderopvangpartners waarvan 'positief omgaan met lhbtiq+-jongeren op school' een actiepunt is. Dit beleidsprogramma is voor de zomer van 2024 gereed. De vraag naar subsidiemogelijkheden zullen we met Haarlemmerqueer en andere belanghebbenden bespreken.

 8. 2.1.2

  Op dit station waren diverse groepen jongeren en jongerenorganisaties aanwezig om in gesprek te gaan met de raad en te vertellen over wat zij doen, waar zij tegen aanlopen en wat hun wensen/behoeften zijn.


  Pitch: Behoefte aan jongerencentrum/talenthouse in Hoofddorp Centrum
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp - jongerencentrum/talenthouse in Hoofddorp Centrum (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De jongerenwerker van Meerwaarde vertelt namens de jonge bewoners uit Hoofddorp-Centrum en Graan voor Visch over hun behoefte aan een jongerencentrum in Hoofddorp-Centrum.
  Het wijkcentrum de Nieuwe Silo in Graan voor Visch biedt activiteiten voor jongeren. Op 5-6 kilometer fietsafstand vanuit het centrum liggen de jongerencentra StudioS en Flex C. Op basis van de bezettingsgraad is zowel in de jongerencentra als de Nieuwe Silo ruimte voor meer activiteiten als er meer inzet is van een sociaal beheerder. Deze jongerencentra zijn alleen open als er een sociaal beheerder aanwezig is.


  Jongeren kunnen terecht in twee zelfstandige jongerencentra, Flex C en Studio 5. Verder is er gekozen voor multifunctioneel gebruik van sporthallen, -kantines en scholen om ruimte te bieden aan ontmoeting. In het kader van het Integraal Accommodatieplan 2020 (2019.58287) analyseren wij momenteel de ontmoetingsaccommodaties in Haarlemmermeer.
  Vooruitlopend op deze analyse kunnen we aangeven dat de twee zelfstandige jongerencentra tot en met 2025 voldoende ruimte bieden voor de jongeren in Hoofddorp. Dit is gebaseerd op de rekenkundige referentienorm uit het Beoordelingskader Integraal Accommodatieplan (2021.0000253).

 9. 2.1.3

  Op dit station waren diverse groepen jongeren en jongerenorganisaties aanwezig om in gesprek te gaan met de raad en te vertellen over wat zij doen, waar zij tegen aanlopen en wat hun wensen/behoeften zijn.


  Pitch: _Skatecoaches: Veiligheid en uitbreiding voorzieningen op Skatepark Headville


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp. In aanvulling op de collegebrief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024 is op 24.01.2024 onderstaande informatie toegevoegd.


  De Skatebaan is een populaire plek voor jongeren in diverse leeftijden om elkaar te ontmoeten en te bewegen.


  Wij zijn blij dat de skatecoaches, geheel vrijwillig, een begeleidende rol oppakken op de skatebaan en daarmee de leefbaarheid op het park vergroot hebben. De contacten met de gemeente en partners zijn goed waardoor zaken die spelen snel opgepakt kunnen worden.


  Samen met de skatecoaches zijn er borden met regels neergezet, hebben we prullenbakken op de juiste plek gezet, is er een speciale bank met opslagruimte met EHBO doos en bezems geplaatst en is het asfalt van de skatebaan aangepast. Om de veiligheid ook in de donkere maanden te borgen is er afgelopen winter verlichting geplaatst. De skatebaan is een buurt-speelplek die voor iedereen toegankelijk is en moet zijn. Daarom zijn niet alle wensen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van hekken. Ook is de infrastructuur van de wijk (o.a. parkeren) niet gericht op een regionale functie. Het plaatsen van voorzieningen, zoals een plaskruis, waarmee de locatie aantrekkelijker wordt voor mensen van verder weg, is om die reden niet wenselijk.
  We zijn en blijven in gesprek met de skatecoaches over hun (toekomstige) wensen.

 10. 2.1.4

  Op dit station waren diverse groepen jongeren en jongerenorganisaties aanwezig om in gesprek te gaan met de raad en te vertellen over wat zij doen, waar zij tegen aanlopen en wat hun wensen/behoeften zijn.


  Pitch: Behoefte aan uitgaansgelegenheden en Hoger onderwijs in Hoofddorp
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Behoefte aan uitgaansgelegenheden en hoger onderwijs in Hoofddorp (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Jongeren van Studio Stage leggen uit wat de studio en muziek voor jongeren betekent. Ze missen in Hoofddorp een nachtclub. Ze ervaren dat er na 23.00 uur niets meer te doen is, qua uitgaansleven. Ook missen ze een hogeschool of universiteit. Deze voorzieningen zitten allemaal in de grote steden, "en inmiddels is Hoofddorp naar mijn mening ook uitgegroeid tot een grote stad."


  Een nachtclub zou een aanvulling kunnen betekenen voor het horeca-aanbod in onze gemeente. Voor een nachtclub is een initiatief van een (horeca-) ondernemer nodig, daar kunnen we als gemeente alleen voorwaarden voor scheppen.De portefeuillehouder Cultuur heeft in het bestuurlijk overleg met C. aandacht gevraagd voor het organiseren van activiteiten voor jongeren. De suggestie is gedaan om met Flex C hierover in gesprek te gaan.


  Wij staan open voor gesprekken voor het vestigen van een hbo- of wo-opleiding. Uit de beantwoording op schriftelijke vragen van de fractie van D66 van 16 november 2023 (10201373) blijkt dat er op dit moment geen belangstelling is vanuit hbo-instellingen voor het vestigen van een opleiding in het centrum van Hoofddorp.

 11. 2.2.0

  Het aantal inwoners in het Hoofddorp groeit en de bevolking wordt steeds diverser. Zo wonen er steeds meer mensen met een zorgvraag in de wijk. Dat komt door de sterke vergrijzing, nieuwe woonvormen zoals Beschermd en beschut wonen en het meer thuis begeleiden van mensen met GGZ-problemen. Tegelijkertijd zijn ook jongeren op zoek naar starterswoningen om op eigen benen te kunnen gaan staan. De komende jaren neemt de behoefte aan kleinere, toegankelijke woningen met voorzieningen nabij en nieuwe woonzorgvormen toe. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de sociale samenhang en de inrichting van de wijk. 
  Raadsleden gingen met bewoners en organisaties n.a.v. de pitches die zijn verzorgd in gesprek over de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van “oudere” wijken in Hoofddorp.


  De pitches zijn gegroepeerd onder twee thema's:


  (A) Huisvesting bijzondere doelgroepen
  en
  (B) Toekomstbestendige wijken.


  A. Onderdeel Huisvesting bijzondere doelgroepen.
  zie 2.2.1.Pitch: MeerWaarde_Huisvesting studenten aan de Opaallaan_doelgroep Jonge studerende ouders
  zie 2.2.2.Pitch: Bewoners Hoofddorp Noord – zorg voor woonplezier en veiligheid

  zie 2.2.3.Pitch: Bewoners Kaj Munkweg en Overlast
  zie 2.2.4.Pitch: Pitch Amstelring_Holmkwartier en Holmtuin
  B. Onderdeel: toekomstbestendige wijken
  zie 2.2.5.Pitch: Wijkraad Overbos - Oproep tot duurzame lange termijn toekomstvisie voor Overbos ea in Hoofddorp ZuidWest
  zie 2.2.6.Pitch: Wijkraad Pax – Oproep tot meerdere zorgcentra of kleinschalige woongroepen
  zie 2.2.7.Pitch: Wijkraad Bornholm – OV buslijn 341_oproep om op de Asserweg tenminste 1 bushalte in ere te herstellen
  zie2.2.8.Pitch: Architect R. Proudley - Hoe maken we wijken als Overbos toekomstbestendig?

 12. 2.2.1

  Leefbaarheid in bestaande wijken
  Onderdeel Huisvesting bijzondere doelgroepen.


  Pitch: MeerWaarde_Huisvesting studenten aan de Opaallaan_doelgroep Jonge studerende ouders
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Huisvesting bijzondere doelgroepen Opaallaan (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Stichtingen Duwo en Meerwaarde over de Opaallaan
  Naast reguliere studenten wonen op de Opaallaan onder meer jonge, vaak alleenstaande (studenten) moeders. Zij raken soms geïsoleerd en ervaren stress, omdat ze een andere woning moeten vinden.
  Duwo en Meerwaarde willen één verdieping van tien woningen op de Opaallaan
   vrijmaken en toewijzen aan deze speciale doelgroep. Als de stress afneemt doordat ze een woning hebben en door praktische ondersteuning aan elkaar neemt de kans toe op het afmaken _van de studie.


  De betrokken partijen, waarmee de gemeente sinds een aantal jaren samenwerkt, gaan aan de
  slag met het verzoek om één verdieping van tien woningen op de Opaallaan vrij te maken voor
  de doelgroep van alleenstaande student-moeders.

 13. 2.2.2

  Leefbaarheid in bestaande wijken
  Onderdeel Huisvesting bijzondere doelgroepen.


  Pitch: Bewoners Hoofddorp Noord – zorg voor woonplezier en veiligheid
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Huisvesting bijzondere doelgroepen Overlast (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Hoofddorp Noord
  In een appartementencomplex in Hoofddorp Noord wordt overlast ervaren van een medebewoner met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Vanwege deze problematiek zijn er veel incidenten geweest en voelen omwonenden zich niet meer veilig.


  We hebben deze casus inmiddels opgepakt in samenwerking met Ymere en zorgpartijen.

 14. 2.2.3

  Leefbaarheid in bestaande wijken
  Onderdeel Huisvesting bijzondere doelgroepen.


  Pitch: Bewoners Kaj Munkweg en Overlast
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Huisvesting bijzondere doelgroepen Bewoners Kaj Munkweg en Overlast
  (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)  De bewoners van de Kaj Munkweg in Hoofddorp ervaren overlast in de buurt. Het lijkt erop dat een groot deel van deze overlast ontstaat door de onevenwichtige verhouding tussen mensen zonder en mensen met een zorgvraag in de appartementen. Ook zorgen jongeren van de scholen, die in hun tuin lopen of staan te roken, overdag voor overlast.


  Sinds 2022 werken we ook hier met betrokken partijen samen aan een speciaal op het wooncomplex gerichte aanpak. Op dit moment bestaat de aanpak uit gesprekken met de scholen, een evenwichtige verdeling van bewoners in het complex, gesprekken met en optreden tegen veroorzakers van ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Ook proberen we overlast in de openbare ruimte tegen te gaan.
  De evenwichtige verdeling van bewoners in het complex gebeurt organisch en heeft daardoor een langere doorlooptijd. Er blijkt hier echter nog niet het gewenste resultaat behaald te worden. We zullen daarom de komende tijd steviger inzetten op het oplossen van dit probleem.

 15. 2.2.4

  Leefbaarheid in bestaande wijken
  Onderdeel Huisvesting bijzondere doelgroepen.


  Pitch: Pitch Amstelring_Holmkwartier en Holmtuin


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Huisvesting bijzondere doelgroepen -Holmkwartier (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Amstelring presenteert haar plannen voor het Holmkwartier en de inclusieve (ook dementie vriendelijke) buurt die zij voor ogen hebben. Zij hopen dat de opzet van de wijk ervoor zorgt dat verbinding vanzelf ontstaat, maar realiseren zich dat hier veel organisatie voor nodig is. Dit vraagt om samenwerking en inzet van vele partners.


  Amstelring werkt samen met bewoners en partners uit Bornholm en onze gemeente aan een inclusief Holmkwartier met een uitstraling naar de hele wijk. Graag benutten we de kennis die met deze inspirerende aanpak wordt opgedaan voor andere ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van verdichting en wonen met zorg.

 16. 2.2.5

  Leefbaarheid in bestaande wijken
  Onderdeel toekomstbestendige wijken


  Pitch: Wijkraad Overbos - Oproep tot duurzame lange termijn toekomstvisie voor Overbos ea in Hoofddorp ZuidWest
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Toekomstbestendig ingerichte wijken (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  t.a.v. Wijkraden Overbos, Pax en Bornholm en toelichting onderzoek Overbos (Studio Pallesh)


  De wijkraden en andere betrokkenen vragen aandacht voor ouder wordende wijken zoals Bornholm, Overbos en Pax. Aandacht voor goede voorzieningen, doorstroommogelijkheden van _inwoners, goedlopende winkelcentra (met mogelijkheden voor ontmoeting) en voor vergroening.


  Alle pitches roepen op tot:
  • een duurzame lange termijn toekomstvisie voor Overbos en de andere 'Na jaren tachtig wijken';
  • kennis nemen van de ideeën die in de workshops van Podium van architectuur worden uitgewerkt;
  • meerdere zorgcentra of kleinschalige woongroepen erbij laten komen om het groeiende aantal ouderen een fijne oude dag te kunnen bieden. Ook in de eigen wijk;
  • in ere herstellen van ten minste één bushalte op de Asserweg.


  We zien dit als een oproep tot toekomstbestendigheid van onze wijken. Waren we eerder vooral gericht op uitbreiden, nu richten we ons op toekomstbestendigheid van wijken uit de jaren zeventig en tachtig. Ook wij onderschrijven het belang van behouden en waar nodig creëren van leefbare en vitale wijken. Ons beleid biedt hier al veel aanknopingspunten voor, onder andere in de omgevingsvisie en de verdichtingsvisie. Dit is ook te zien in ons Integraal beheer openbare ruimte.


  We willen onze aanpak van vervangingen in de openbare ruimte de komende periode samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke stap voor stap ontwikkelen naar een gebiedsgerichte aanpak die leidt tot wijkvernieuwing. De beoogde actualisatie (2024) van het beleid met betrekking tot commerciële voorzieningen is ook gericht op kwaliteit, toekomstbestendigheid en leefbaarheid.


  Onze gemeente heeft op basis van landelijke wetgeving geen zeggenschap (meer) over het openbaar vervoer. De wens om een halte op de Asserweg in ere te herstellen is tot twee keer toe bij Connexxion ingebracht, maar helaas niet gehonoreerd.

 17. 2.2.6

  Onderdeel: toekomstbestendige wijken


  Pitch: Wijkraad Pax – Oproep tot meerdere zorgcentra of kleinschalige woongroepen


  Zie 2.2.5 voor bestuurlijke Informatie over dit onderwerp n.a.v. de bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp –Toekomstbestendig ingerichte wijken

 18. 2.2.7

  Onderdeel: toekomstbestendige wijken


  Pitch: Wijkraad Bornholm – OV buslijn 341_oproep om op de Asserweg tenminste 1 bushalte in ere te herstellen


  Zie 2.2.5 voor bestuurlijke Informatie over dit onderwerp n.a.v. de bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp –toekomstbestendig ingerichte wijken

 19. 2.2.8

  Onderdeel: toekomstbestendige wijken


  Pitch: Architect R. Proudley - Hoe maken we wijken als Overbos toekomstbestendig?
  Zie 2.2.5 voor bestuurlijke Informatie over dit onderwerp n.a.v. de bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp

 20. 2.3.0

  Op dit station gingen raadsleden in gesprek met bewoners en organisaties over de verkeersveiligheid en/of overlast die zij ervaren bij een aantal lokale verkeersituaties. Daarnaast is gesproken met ondernemers, vastgoedeigenaren en BIZ-zen over de effecten op het ondernemersklimaat bij de transformatie van gebieden van werken naar wonen.


  De volgende pitches zijn op locatie gegeven en de spreekteksten zijn als bijlage opgenomen.


  zie 2.3.1. pitch: bewoner Floriande iz Waddenweg-Deltaweg en omgeving en de bussluis
  zie 2.3.2. pitch: bewoner Hoofddorp-Noord iz Parkeren en bedrijven in woonwijken
  zie 2.3.3. pitch: bewoner Hoofddorp-Noord iz Verkeerssituati op de Hoofdweg Westzijde
  zie 2.3.4. pitch: Kaj Munk school en de verkeerssituatie op en rond de Paxlaan
  zie 2.3.5. pitch: BIZ-Graan voor Visch-Zuid iz Ruimte voor ondernemers GvV in de toekomstige plannen
  zie 2.3.6. pitch: BIZ-Graan voor Visch-Zuid iz Huurders en pandeigenaren van Graan voor Visch_
  zie 2.3.7. pitch: Ondernemer Graan voor Visch iz Transformatie en servicestation van Kalmthout

 21. 2.3.1

  In gesprek met bewoners en organisaties over de verkeersveiligheid en /of overlast die zij ervaren bij een aantal lokale verkeersituaties.


  pitch: _bewoner Floriande iz Waddenweg-Deltaweg en omgeving en de bussluis


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Verkeer in de wijk_ Floriande; snelheid Waddenweg/Deltaweg (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De bussluis Floriande is aangelegd bij ontwikkeling van de wijk voor betere ontsluiting en veiligheid. Al snel riepen bewoners op om de sluis te openen en daarmee is geëxperimenteerd in 2011-2012. Op dit moment is de doorstroming en veiligheid rondom de sluis niet optimaal. Daarom is de oproep nu om metingen te herhalen. Daarnaast is de vraag aan de raad of hij nog achter de voorwaarde staat van het collegeprogramma, "zonder dat dit onevenredige overlast voor bewoners of een verslechtering van de verkeersveiligheid tot gevolg heeft".


  De inspreker vindt, dat deze vragen met meer te maken hebben dan alleen de Waddenweg/Deltaweg. 
  Denk hierbij aan;
  - de rondweg,
  - ontsluiting Bennebroekerweg op A4,
  - verkeersstructuurplan centrum,
  - en aanpassingen de afgelopen jaren.


  In 2018 heeft de raad na meerdere oproepen van wijkbewoners expliciet opdracht gegeven tot de openstelling van de route Waddenweg/Deltaweg. Ook hebben we de weginrichting op orde gemaakt. Te zien is echter, dat de onveilige situaties vooral voortkomen uit het gedrag van de verkeersdeelnemers.


  In aansluiting op de actualiteitsvraag van de fractie van D66 in de bijzondere raadsvergadering van 30 november 2023, over een aanrijding met een fietser op de Waddenweg, heeft de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer toegezegd mogelijke maatregelen uit het onderzoek naar verkeersveiligheid van langzaam verkeer op de Waddenweg in 2016 te heroverwegen. Dat gaat in samenspraak met verkeers- en ervaringsdeskundigen. We winnen nog extra advies in over zogenaamde attentie verhogende maatregelen, zoals het plaatsen van borden en lichtjes bij oversteekplaatsen.

 22. 2.3.2

  In gesprek met bewoners en organisaties over de verkeersveiligheid en /of overlast die zij ervaren bij een aantal lokale verkeersituaties.


  pitch: bewoner Hoofddorp-Noord iz Parkeren en bedrijven in woonwijken -__Verkeer Hoofddorp Noord; parkeerprobleem Beemsterstraat
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Verkeer in de wijk_ parkeerprobleem Beemsterstraat (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Rondom de Beemsterstraat (nabij woongemeenschap de Beemsterborgh achter de Jeugd van Gisteren) wordt parkeeroverlast ervaren. De oorzaak bleken de bezoekers/werknemers van een uitzendbureau.


  We zijn in overleg gegaan met alle betrokkenen en hebben gehandhaafd op parkeren.
  Verkeerskundig onderzoek wijst echter uit, dat een blauwe zone of betaald parkeren invoeren naar verwachting geen verbetering van de situatie kan brengen.

 23. 2.3.3

  In gesprek met bewoners en organisaties over de verkeersveiligheid en /of overlast die zij ervaren bij een aantal lokale verkeersituaties.


  pitch: bewoner Hoofddorp-Noord iz Verkeerssituatie op de Hoofdweg Westzijde 


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november iz Verkeer Hoofddorp Noord _Hoofdweg Westzijde tussen de Burgemeester Pabstlaan en de Wijkermeerstraat (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De intensiteit en de snelheid van het verkeer zijn toegenomen. Bewoners vragen passende maatregelen, zij doen daarvoor enkele voorstellen.


  Wij hebben na overleg met de wijkagent en bewoners snelheidsmetingen gedaan. Daaruit blijkt dat het overdag gaat om kleine snelheidsoverschrijdingen en midden in de nacht en/of vroeg in de ochtend om een klein aantal verkeersdeelnemers dat te snel rijdt.


  We hebben een smiley geplaatst. Andere maatregelen kunnen door de functie van de weg en de al lastige
  verkeersafhandeling niet worden genomen.

 24. 2.3.4

  In gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en BIZ-zen over de effecten op het ondernemersklimaat bij de transformatie van gebieden van werken naar wonen.


  Pitch: Kaj Munk school en de verkeerssituatie op en rond de Paxlaan
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november – Verkeer in de wijk_ Verkeer Paxlaan en Kruisweg nabij scholencomplexen (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Nabij de scholen Nova College, Kaj Mank College en Hoofdvaart College spelen verschillende
  verkeersproblemen. Dit leidt tot onveilige situaties.


  Wij hebben de genoemde verkeersproblemen onderzocht en erover gerapporteerd in de voortgangsrapportage mobiliteit (10163717 - paragraaf 7.4, vanaf pagina 17), die de raad op 21 december jongstleden heeft besproken.


  Wij zijn blij te melden, dat de inspreker vanuit het Kaj Munkcollege heeft laten weten dat de voorgestelde maatregelen voor nu voldoende zijn.

 25. 2.3.5

  In gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en BIZ-zen over de effecten op het ondernemersklimaat bij de transformatie van gebieden van werken naar wonen.


  Pitch: BIZ-Graan voor Visch-Zuid iz Ruimte voor ondernemers GvV in de toekomstige plannen


  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Transformatie van Werken naar Wonen_ Ondernemers Hoofddorp Noord (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De ondernemers van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Graan voor Visch Zuid maken zich zorgen over het ondernemersklimaat van nu tot het moment dat duidelijk is wat de transformatie van het gebied precies inhoudt en duidelijk is welke bedrijven wel en niet kunnen blijven.


  We hebben de wensen en vragen van de ondernemers op meerdere momenten afgelopen maanden verzameld en beantwoord. Daarin hebben we benadrukt, dat de ontwikkelingen kansen bieden om met elkaar op te trekken, maar ook dat in deze fase van de ontwikkeling nog niet alles uitgewerkt is in uitvoerbare plannen.
  We zullen het komend jaar op gezette tijden met het bestuur van de BIZ in contact treden om wensen en vragen te monitoren.


  NB: n.a.v. het gesprek ter plekke:
  De ondernemers van bedrijventerrein Hoofddorp Noord zijn van mening dat het gebied in de wachtstand staat. Deze situatie is ontstaan doordat de in 2017 voorgenomen ontwikkeling voor dit terrein, nog niet volledig uitgevoerd kan worden. Zij geven aan dat hierdoor de criminaliteit is toegenomen en het beheer van de openbare ruimte door de gemeente is verslechterd.


  In reactie op een eerdere oproep van deze ondernemers heeft de portefeuillehouder Economische Zaken in 2023 samen met verschillende ondernemers en betrokken partners zoals de politie een schouw uitgevoerd. We hebben in het kader van de woningbouwversnelling een ontwikkelstrategie gemaakt voor het bedrijventerrein Hoofddorp Noord (2017.0037218), met als doel transformatie van Hoofddorp Noord mogelijk te maken. Op die manier willen we bijdragen aan onze woningbouwopgave.
  De transformatie zal, gefaseerd in tijd, adaptief zijn. Het plan is om in een periode van tien tot twintig jaar de start van de transitie naar 4.000 tot 8.000 a 10.000 woningen mogelijk te maken of in ieder geval niet onmogelijk te maken.


  De ontwikkeling van Nieuwe Noord is de enige ontwikkeling waarvoor binnen de bestaande infrastructuur nog ruimte is. Inmiddels hebben we de anterieure overeenkomst getekend en zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad worden voorgelegd.

 26. 2.3.6

  In gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en BIZ-zen over de effecten op het ondernemersklimaat bij de transformatie van gebieden van werken naar wonen.


  pitch: BIZ-Graan voor Visch-Zuid iz Huurders en pandeigenaren van Graan voor Visch-Zuid
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Transformatie van Werken naar Wonen_ BIZ Graan voor Visch Zuid (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Transformatie van Werken naar Wonen: BIZ Graan voor Visch Zuid


  De ondernemers van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Graan voor Visch Zuid maken zich zorgen over het ondernemersklimaat van nu tot het moment dat duidelijk is wat de transformatie van het gebied precies inhoudt en duidelijk is welke bedrijven wel en niet kunnen blijven.


  We hebben de wensen en vragen van de ondernemers op meerdere momenten afgelopen maanden verzameld en beantwoord. Daarin hebben we benadrukt, dat de ontwikkelingen kansen bieden om met elkaar op te trekken, maar ook dat in deze fase van de ontwikkeling nog niet alles uitgewerkt is in uitvoerbare plannen.


  We zullen het komend jaar op gezette tijden met het bestuur van de BIZ in contact treden om wensen en vragen te monitoren.


  NB: n.a.v. het gesprek ter plekke:


  De ondernemers van bedrijventerrein Hoofddorp Noord zijn van mening dat het gebied in de wachtstand staat. Deze situatie is ontstaan doordat de in 2017 voorgenomen ontwikkeling voor dit terrein, nog niet volledig uitgevoerd kan worden. Zij geven aan dat hierdoor de criminaliteit is toegenomen en het beheer van de openbare ruimte door de gemeente is verslechterd.


  In reactie op een eerdere oproep van deze ondernemers heeft de portefeuillehouder Economische Zaken in 2023 samen met verschillende ondernemers en betrokken partners zoals de politie een schouw uitgevoerd. We hebben in het kader van de woningbouwversnelling een ontwikkelstrategie gemaakt voor het bedrijventerrein Hoofddorp Noord (2017.0037218), met als doel transformatie van Hoofddorp Noord mogelijk te maken. Op die manier willen we bijdragen aan onze woningbouwopgave.
  De transformatie zal, gefaseerd in tijd, adaptief zijn. Het plan is om in een periode van tien tot twintig jaar de start van de transitie naar 4.000 tot 8.000 a 10.000 woningen mogelijk te maken of in ieder geval niet onmogelijk te maken.


  De ontwikkeling van Nieuwe Noord is de enige ontwikkeling waarvoor binnen de bestaande infrastructuur nog ruimte is. Inmiddels hebben we de anterieure overeenkomst getekend en zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad worden voorgelegd.

 27. 2.3.7

  In gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en BIZ-zen over de effecten op het ondernemersklimaat bij de transformatie van gebieden van werken naar wonen.


  Pitch: Ondernemer Graan voor Visch iz Transformatie en servicestation van Kalmthout

 28. 2.4.0

  Maatschappelijke voorzieningen zijn van groot belang voor de sociale samenhang en ondersteuning van inwoners in een wijk. Het huisvesten van deze voorzieningen is echter niet eenvoudig en vaak een kostbare zaak.
  Op dit station werd gesproken over de plannen van een aantal initiatiefnemers en de huisvestingsproblematiek die op een aantal onderwerpen speelt.


  De volgende pitches zijn op locatie gegeven en de spreekteksten zijn als bijlage opgenomen.


  zie 2.4.1. Pitch: Wijkraad Hoofddorp-Centrum iz Achterblijven maatschappelijke voorzieningen;
  zie 2.4.2. Pitch: De Buitenplaats- Huisvesting preventieve zorg stolpboerderij Stad Zaandam en oormerken SPUK-gelden
  zie 2.4.3. Pitch: Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer en Huisartsenvereniging Haarlemmermeer iz Huisvesting Huisartsen

  _zie 2.4.4. Pitch: Wijkraad Hoofddorp-Centrum-bewoner inzake huisvesting huisartsen
  _zie 2.4.5. Pitch: Geboortecentrum Puur iz Huisvestingsproblemen
  zie 2.4.6. Pitch: Wijkraad Floriande iz Ontbreken buurthuis in Floriande
  zie 2.4.7. Pitch: Vervanging en uitbreiding huisvesting Judocentrum Kops en handbalvereniging Lotus
  zie 2.4.7. Pitch: Heimanshof iz Zorgen omtrent de huisvesting Heimanshof op Wieger Bruinlaan

 29. 2.4.1

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Wijkraad Hoofddorp-Centrum iz Achterblijven maatschappelijke voorzieningen
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Achterblijven maatschappelijke voorzieningen_wijkraad Hoofddorp centrum (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De bewoners van Hoofddorp verwachten van de gemeenteraad dat de groeiambitie van Hoofddorp met tienduizenden woningen gepaard gaat met een goed maatschappelijk voorzieningenprogramma: onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, groen en speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorgvoorzieningen. Want deze voorzieningen komen door de verdichting van Hoofddorp centrum zwaar onder druk te staan.


  Voor de gebiedsontwikkelingen in Hoofddorp (Noord, Centrum, Hyde Park, Stationskwartier, de Parken en Spoorzone) onderzoeken we of uitbreiding van voorzieningen nodig is. Waar nodig, wordt dit onderdeel van de programma's van eisen die de basis vormen voor de afspraken met de ontwikkelende partijen, reserveren we de ruimte en leggen we de bestemmingen vast (in het omgevingsplan).

 30. 2.4.2

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: De Buitenplaats- Huisvesting preventieve zorg stolpboerderij Stad Zaandam en oormerken SPUK-gelden
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp –maatschappelijke voorzieningen- Huisvesting preventieve zorg, Initiatiefnemer De Buitenplaats (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Initiatiefnemer voor 'De Buitenplaats' wil een plek dicht bij de inwoners creëren, waar deze het gezonde, goede leven kunnen ervaren, beleven en oefenen en ze onderdeel zijn van een community en mee kunnen doen.


  De initiatiefnemer is op zoek naar een geschikte locatie en heeft boerderij 'Stad Zaandam' aan de Uweg op het oog. Zij vraagt om bestemmingsplanwijziging en om behoud van deze boerderij als maatschappelijke voorziening.
  Ook vraagt ze de specifieke uitkeringsgelden voor gezondheid, sport, cultuur en sociale basis (SPUK-gelden) te oormerken voor preventieve gezondheidsprojecten en activiteiten die 'De Buitenplaats' uitvoert.


  Wij nodigen de initiatiefnemers uit om de uitwerking van hun plan bij het Ondernemersplein in te dienen. Dit initiatief sluit aan op ons sociaal beleid (algemeen beleidskader Sociaal Domein 'Meedoen mogelijk maken in Haarlemmermeer' (7532520), Sport- en beweegvisie 2019-2029 (2019.0036310) en het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).


  In samenwerking met Stadsherstel onderzoeken we nu de mogelijkheden van het rijksmonument 'Stad Zaandam', waarbij verkoop één van de opties is, al dan niet onder specifieke voorwaarden.

 31. 2.4.3

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer en Huisartsenvereniging Haarlemmermeer iz Huisvesting Huisartsen
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp _ Huisvesting van zorgverleners -Zorggroep Haarlemmermeer_EN _Zorgen huisvesting huisartsen -bewoner/wijkraad Hoofddorp Centrum
  (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Zorggroep Haarlemmermeer signaleert een tekort aan huisvesting voor huisartsenzorg in Haarlemmermeer. Enkele duizenden inwoners hebben daardoor op dit moment geen huisarts. Met de te verwachten toename van het aantal inwoners en ook de toename van het aantal taken in de huisartspraktijk neemt de huisvestingsbehoefte nog verder toe.
  De oorzaak zit in de hoge commerciële prijzen en in de schaarste van geschikte locaties in Haarlemmermeer. Daar komt bovenop dat het tarief van de huisarts landelijk bepaald is. Deze zijn gebudgetteerd en kunnen niet als een ondernemer de kostprijs doorberekenen in de eind prijs.


  Oproep aan de gemeenteraad__: zie huisvesting van eerstelijns zorg, zoals huisartsenzorg, als een maatschappelijke voorziening en faciliteer multidisciplinaire eerstelijnscentra waar het sociaal domein en de eerstelijnszorg hand in hand de gezondheid van de inwoners centraal stellen.


  Een tweede oproep sluit hierbij aan: Zorgen huisvesting huisartsen (bewoner/wijkraad Hoofddorp Centrum, zie 2.4.4)


  Het aanbod aan huisartsen komt onder druk te staan met de groei van het aantal woningen en inwoneraantal. De gemeenteraad heeft een rol c.q. verantwoordelijkheid in het bieden van ruimte aan huisartspraktijken. Oproep aan de gemeente is de diverse kansen in plannen, visies en toetsing via verschillende ladders (duurzame verstedelijking en keukentraptoets voor huisartsvoorzieningen) te benutten, evenals raadsinstrumenten zoals inning via Anterieure Overeenkomsten (net als RIH), of de nota grondprijzen.


  Ook dit probleem herkennen wij. De Zorgverzekeraar, de Zorggroep Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer zijn de betrokken partijen die huisartsen ondersteunen in de Haarlemmermeer. Samen met de huisvestingsadviseur van de Zorggroep Haarlemmermeer werken we aan een actieplan huisvesting huisartsen om te zoeken naar oplossingen voor het huidige tekort aan huisartsen en particuliere huisvestingsoplossingen. Hierbij matchen we behoeftes en mogelijke locaties, zowel voor korte als lange termijn (en mogelijke combinaties). Alle eerstelijns-zorgaanbieders (waaronder huisartsen) kunnen lid worden van de Zorggroep Haarlemmermeer. 


  Wij voeren met de Zorggroep een nader onderzoek uit naar de huisvestingsbehoefte van huisartsen en zoeken binnen onze panden en gronden naar oplossingen voor de korte termijn. Voor de langere termijn stellen we een locatiebeleid op en reserveren we ruimte in de gebiedsontwikkelingen voor medische centra. Daarbij benutten we de tot onze beschikking staande instrumenten zo goed mogelijk. Afspraken over de betaalbaarheid van deze voorzieningen zijn echter niet afdwingbaar.

 32. 2.4.4

  Pitch: Zorgen huisvesting huisartsen -bewoner/wijkraad Hoofddorp Centrum


  Het aanbod aan huisartsen komt onder druk te staan met de groei van het aantal woningen en inwoneraantal. De gemeenteraad heeft een rol c.q. verantwoordelijkheid in het bieden van ruimte aan huisartspraktijken. Oproep aan de gemeente is de diverse kansen in plannen, visies en toetsing via verschillende ladders (duurzame verstedelijking en keukentraptoets voor huisartsvoorzieningen) te benutten, evenals raadsinstrumenten zoals inning via Anterieure Overeenkomsten (net als RIH), of de nota grondprijzen.


  Zie 2.4.3 voor bestuurlijke Informatie

 33. 2.4.5

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Geboortecentrum Puur iz Huisvestingsproblemen
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Huisvestingsproblemen Geboortecentrum PUUR (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  PUUR Geboortecentrum biedt vrouwen ondersteuning tijdens hun zwangerschap. De locatie op de Kruislaan is na 20 jaar niet meer passend om hoogwaardige zorg te kunnen leveren. PUUR is daarom al enige tijd op zoek naar een nieuw pand. PUUR heeft het verzoek aan de raad om de juiste randvoorwaarden te helpen creëren, zodat het geboortecentrum zijn volle potentieel kan benutten.


  Wij herkennen dit probleem en onderkennen ook dat dit een probleem is in Haarlemmermeer.
  We werken daarom nauw samen Zorggroep Haarlemmermeer voor de huisvesting van zorgverleners. Alle eerstelijns-zorgaanbieders kunnen lid worden van de Zorggroep Haarlemmermeer, en de Zorggroep Haarlemmermeer heeft een huisvestingsadviseur die de zorgaanbieders kan helpen.
  We hebben PUUR op het bestaan van deze organisatie geattendeerd. Ook brengen we waar mogelijk zorgverleners in contact met eigenaren of ontwikkelaars met een mogelijk geschikt pand of ontwikkellocatie.
  In de praktijk blijkt het lastig om een geschikt gebouw of geschikte grond te vinden. Verder nemen we voor zorg ook ruimtereserveringen op in de gebiedsontwikkelingen en we zoeken naar oplossingen hoe we de huur-kooptarieven betaalbaar kunnen houden voor de zorgfuncties.

 34. 2.4.6

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Wijkraad Floriande iz Ontbreken buurthuis in Floriande
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Ontbreken buurthuis in Floriande wijkraad Floriande (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De wijk Floriande is nu 20 jaar oud. Daarmee verandert de vraag naar voorzieningen. Een apart wijkcentrum of buurthuis zit er niet in. Daarom zoekt de wijkraad nu voor een ontmoetingscentrum een geschikte locatie in bestaande panden. Maar dit blijkt in de praktijk heel lastig. De vraag aan de gemeente is naar hulp voor het vinden van een geschikte locatie en om de verhuurder te bewegen om mee te werken. Of hulp om een beheerder in de avonduren te krijgen. De raad kan samen met de maatschappelijke organisaties en de wijkraad ervoor zorgen dat er een geschikte ontmoetingsplek komt voor de bewoners van de wijk Floriande.


  Wij hebben met de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen (2021.0002603) vastgesteld dat we geen nieuwe zelfstandige ontmoetingscentra meer bouwen. We zetten zoveel mogelijk in op multifunctioneel gebruik van sporthallen, kantines en scholen. Een mogelijke oplossing is uitbreiding van het (sociaal) beheer in de avonduren van StudioS of van de sportaccommodaties, zodat mensen uit de buurt elkaar daar kunnen ontmoeten.

 35. 2.4.7

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Vervanging en uitbreiding huisvesting Judocentrum Kops en handbalvereniging Lotus
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp – Vervanging en uitbreiding huisvesting Judoschool ABC Kops en handbalvereniging Lotus (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  Judoschool Kops ziet zichzelf als een spil in de wijk, met programma's vooralle leeftijden. Samen met de handbalvereniging maken zij zich hard voor een sportief Nassau sportpark. Zij zoeken naar een nieuwe locatie omdat hun huidige locatie is ernstig verouderd is. Omdat ze die niet kunnen vinden, vragen ze de gemeente erfpacht te verlengen en de locatie te vernieuwen en verduurzamen.


  Vanuit ons beleid stimuleren we meervoudig gebruik van sportaccommodaties.
  Handbalvereniging Lotus heeft onlangs de wens geuit om weer een langdurige overeenkomst met de gemeente aan te gaan voor de opstal. Komende tijd gaan we in gesprek over de mogelijkheden en de voorwaarden. De judoschool en de handbalvereniging kunnen dan in onderling overleg nadere afspraken maken.

 36. 2.4.8

  In gesprek over plannen van initiatiefnemers en huisvestingsproblematiek


  Pitch: Heimanshof iz Zorgen omtrent de huisvesting Heimanshof op Wieger Bruinlaan
  Informatie over Bijzondere raadsvergadering van 30 november Hoofddorp _ Initiatief Heimanshof-Zorgbalans
  (uitgelicht uit brief X.2023.07667 / raadsinformatie 18.01.2024)


  De Heimanshof wil in samenwerking met en voor de buurt een multifunctioneel gebouw ontwikkelen. Door maatschappelijk en commercieel gebruik zou dit gebouw zonder bijdrage van de gemeente moeten kunnen functioneren. Het verzoek aan de gemeente: Een wijziging naar meerjarig grondgebruik en wijziging van het bestemmingsplan om verbreding van de functies toe te staan.


  Wij hebben als beleid geen nieuwe wijkcentra meer te bouwen (Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen (2021.0002603). We gaan uit van multifunctionele gebouwen. Het initiatief kan hierbij passen als de initiatiefnemer de business cases voor de realisatie en beheer van het gebouw rond krijgt. Wij juichen dit soort initiatieven toe en ondersteunen graag bij de realisatie hiervan als daar mogelijkheid toe is. Wij wachten nader bericht hierover af.