Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 11 april 2024

17:00 - 21:15
Locatie

Raadzaal/Heijezaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein


Inspreken


Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 1

  Opening en mededelingen waaronder tevens mededelingen van vertegenwoordigers van de raad in verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen of andere gremia vanuit college en/of raad


  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 3. 1.1
  Beëdiging de heer J.C. Soellaart (CU-SGP) tot lid van de raadscommissie
 4. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 5. 2.1

  Het presidium stelt voor om het volgende raadsvoorstel toe te voegen aan de stemmingenlijst van vanavond:

  • RV Benoemen rapporteurs methode Duisenberg 7e tranche (10838694)
 6. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.

 7. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 8. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 9. 4
  Tussen 19.00 en 20.30 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 10. 4.1

 11. 4.2

 12. 4.5

  20.30 uur  - 20.45 uur

 13. 5

  Stemmingen vanaf 20.30 uur

 14. 5.a

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  Forza! (3), FVD (1)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark aan de Hoofdweg, ter hoogte van de Schipholweg, in Lijnden.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark aan de Hoofdweg, ter hoogte van de Schipholweg, in Lijnden.

 15. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. instemming te verlenen met het Mandaat- en volmachtbesluit rekenkamer Haarlemmermeer.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. instemming te verlenen met het Mandaat- en volmachtbesluit rekenkamer Haarlemmermeer.

 16. 5.c

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  Forza! (3), FVD (1)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark gelegen ten zuiden van de Polderbaan en grenzend aan de Vijfhuizerweg en de Hoofdweg in Hoofddorp.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark gelegen ten zuiden van de Polderbaan en grenzend aan de Vijfhuizerweg en de Hoofdweg in Hoofddorp.

 17. 5.d

  SRH: voor punt 1, tegen punt 2 en 3

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), Forza! (3), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), VVD (7)
  tegen
  FVD (1), SRH (2)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met de toevoeging van drie gecontroleerde éénpersoonstoegangspoortjes aan het ruimtelijk functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE, 2020.0002958) en hiervoor een krediet van € 190.000 te autoriseren;
  2. een krediet van € 64,45 miljoen te autoriseren en hiervan € 0,5 miljoen vrij te geven in 2024 voor het programma van eisen nieuw gemeentehuis;
  3. de onder 1 en 2 genoemde kredieten in de 9e kredietaanvraag van 2024 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met de toevoeging van drie gecontroleerde éénpersoonstoegangspoortjes aan het ruimtelijk functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE, 2020.0002958) en hiervoor een krediet van € 190.000 te autoriseren;
  2. een krediet van € 64,45 miljoen te autoriseren en hiervan € 0,5 miljoen vrij te geven in 2024 voor het programma van eisen nieuw gemeentehuis;
  3. de onder 1 en 2 genoemde kredieten in de 9e kredietaanvraag van 2024 vast te stellen.

 18. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Nota van zienswijzen bij de verklaring van geen bedenkingen Aarbergerweg 22 te Rijsenhout vast te stellen;
  2. een verklaring van geen bedenking vast te stellen voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Aarbergerweg 22 in Rijsenhout, onder de voorwaarde van een maximaal verkeer aantrekkende werking van 52 motorvoertuigen (mvt)/etmaal van dit bedrijf, waarvan maximaal 10 mvt/week voor vrachtwagens. Alle uitsluitend in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur).

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Nota van zienswijzen bij de verklaring van geen bedenkingen Aarbergerweg 22 te Rijsenhout vast te stellen;
  2. een verklaring van geen bedenking vast te stellen voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Aarbergerweg 22 in Rijsenhout, onder de voorwaarde van een maximaal verkeer aantrekkende werking van 52 motorvoertuigen (mvt)/etmaal van dit bedrijf, waarvan maximaal 10 mvt/week voor vrachtwagens. Alle uitsluitend in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur).

 19. 5.f

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  GL (4), PvdA (3)
  tegen
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), Forza! (3), FVD (1), GH (1), HAP (5), SRH (2), VVD (7)

  Moties

  Titel
  MO2 Motie vreemd GroenLinks PvdA Volkshuisvestingsfonds Haarlemmermeer
 20. 5.g

  Moties

  Titel
  MO3 Motie vreemd GroenLinks, PvdA, CDA, D66 Verkeersveiligheid V2
 21. 5.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (4), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (4), HAP (5), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Moties

  Titel
  MO1 Motie vreemd D66 CDA HAP VVD SRH Meldpunt verkeersonveilige situaties
 22. 5.i

 23. 6
  Sluiting