Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

Bijzondere raadsvergadering op locatie Haarlemmermeer Noord - Sugar City

donderdag 21 maart 2024

17:00 - 22:00
Voorzitter
Diversen
Toelichting

Raadsplein - Bijzondere raadsvergadering op locatie Haarlemmermeer Noord in Sugar City

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 2

  Zie de bijlagen voor de volgende insprekers:


  1. Welkomstwoord en toelichting op SugarCity door Luigi Prins
  2. Presentatie gebiedsmanagement en gebiedsprogramma door Paul Heuberger
  3. Introductie op het gebied Haarlemmermeer-Noord door Koos Langeveld


  En het nog te volgen verslag voor de volgende onderdelen:


  4. inspreker namens de vrijwillige brandweer
  5. vragen betreffende actualiteiten door raadslid Henriet van den Berg
  6. vragen betreffende actualiteiten door raadslid Mark Achterberg

 3. 3.1
  Tussen 17.40 en 18.30 wordt de vergadering geschorst
 4. 4
  Tussen 18:45 en 21.45 uur vinden de volgende raadssessies plaats (agendapunten 4.1 t/m 4.3)
 5. 4.1

  In de agendapunten 4.1.1. t/m 4.1.7 zijn de volgende pitches uit Kamp Sugar City geagendeerd.


  - 4.1.1 Spaarndam, Dijk van een dorp : Informatiezuil / lichtkrant
  - 4.1.2 Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede : van incidentele naar structurele subsidie Geitenwei
  - 4.1.3 Historische informatieborden Spaarndam
  - 4.1.4 Badhoevedorp Inloophuis Esparanza : van incidentele naar structurele subsidie 
  - 4.1.5 Stichting historisch Halfweg : een vaste plek voor een betaalbare prijs voor Historisch Halfweg in Zwanenburg of Halfweg
  - 4.1.6 Contactgroep Natuur en recreatie VDB : subsidie voor kunstwerken langs de wandelroutes van het wandelnetwerk Badhoevedorp
  - 4.1.7 Don Bosco Halfweg en Speeltuinvereniging Zwanenburg: ondersteuning bij het oprichten van een nieuw en gezamenlijk clubhuis voor de jeugd

 6. 4.1.1

  Dijk van een dorp vraagt de gemeente om samen te werken en bij te dragen aan een informatiezuil/lichtkrant in Spaarndam.


  Met een digitale lichtkrant op een strategisch goed zichtbare plek in Spaarndam willen we bewoners op de hoogte brengen van de activiteiten in het dorp. Met informatie over de inhoud van de activiteit, wie het wanneer organiseert en waar en hoe je mee kunt doen. We hebben in samenwerking met leverancier Q-Lite een 3-tal locaties geselecteerd (zie bijlage) die mogelijk interessant kunnen zijn voor het plaatsen van een Informatiezuil. Wij vermoeden dat een Informatiezuil meer inwoners bereikt en informeert dan op dit moment gebeurt via social media, websites van alle losse clubs en verenigingen en het Dorpsorgaan. Belangrijk is dat de informatie ‘real time’ en dus up to date is.
  De doelgroep bestaat uit alle bewoners van Spaarndam, met name de minder digitaal vaardigen. Voor de realisatie van de informatiezuil wordt samengewerkt met Dorpsraad Spaarndam, Stichting Dorpscentrum Spaarndam, Stichting Dijk van een Dorp en (lokale) ondernemers. Mogelijk dat ook de Gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Haarlem hun bijdrage kunnen en willen leveren. Het voortouw voor de totstandkoming van dit initiatief wordt genomen door Stichting Dijk van een Dorp.


  https://dijkvaneendorp.nl/

 7. 4.1.2

  Verzoek om structurele subsidie voor de Geitenwei


  Al een aantal jaren vragen de omwonenden van de geitenwei jaarlijks wijkbudget aan. Om de kosten voor de geitenhoeders niet hoger op te laten lopen dan nodig is gaat dit via de dorpsraad.
  Ieder jaar is het weer spannend of de aanvraag voor het wijkbudget wordt gehonoreerd. Daarnaast voorziet deze subsidie niet in alle kosten. De rest betalen omwonenden zelf. Hier en daar soms gesponsord door andere dorpsbewoners.
  Een structurele jaarlijkse subsidie helpt het behoud van de geitenwei. Omwonenden en hun dorpsgenoten willen niet meer terug naar het braakliggende terrein van voor 1980. Maar ook omdat de geitenwei nog het enige initiatief van en door Lijndenaren in Lijnden is. En dit initiatief zorgt ervoor dat opa’s, oma’s en hun kleinkinderen, andere kinderen en hun ouders, wandelaars uit Lijnden of werkend in Lijnden omlopen langs dit stukje Lijnden waar men elkaar bij mooi weer ook daadwerkelijk treft voor een praatje. 
  Zie de bijlage voor de historie van de geitenwei en overige informatie. 


  https://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/

 8. 4.1.3

  Verzoek om bijdrage in het ontwerp en de plaatsing van historische informatieborden in Spaarndam.
  Het initiatief betreft het ontwerpen en plaatsen van ca 10 historische informatie borden in Spaarndam. Andere ondersteuners zijn Gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland.


  Als initiatiefnemers voor het plaatsen van historische informatieborden in Spaarndam vragen wij aan de Gemeente een financiële bijdrage aan de kosten en om medewerking om 3 borden te mogen plaatsen in de openbare ruimte. De overige 7 geplande borden komen dan in het Haarlemse deel van het dorp.
  Wij vragen ook aan Gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland een gelijke bijdrage (ieder 1/3 deel). De totale kosten hiervoor schatten wij op ca 15 k €. 


  De onderwerpen, die wij in het Haarlemmermeer gedeelte in gedachten hebben zijn:
  1. De ontwikkeling van de polder na drooglegging van het IJ en de Middeleeuwse indeling van het veenweidegebied
  2. Het Rijnlandse Huis met omgeving
  3. De Scheepswerf Stapel, waar nu Spaarne Buiten ligt.


  Deze onderwerpen worden uitgewerkt op de borden, welke met spraakmakende beelden worden gevisualiseerd.

 9. 4.1.4

  Verzoek om structurele subsidie aan inloophuis Esparanza


  Inloophuis Esparanza in badhoevedorp vraagt aandacht voor de groei in het aantal bezoekers en verzoekt de incidentele subsidie in een structurele subsidie om te zetten.
  Doel van Stichting Esperanza Inloophuis is: “Een toegankelijke plek zijn voor informatie, ontspanning en ondersteuning voor (ex)kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden”
  Esperanza groeide van 1000 bezoeken in 2022 naar 2000 bezoeken in 2023 en streeft er naar om er te zijn voor de gasten. De stichting wil alle vasten lasten onder controle hebben. Wat  overblijft wordt besteed aan samenhorigheid: even geen kanker maar bij elkaar zijn en met elkaar zijn. 
  https://inloophuisesperanza.nl/

 10. 4.1.5

  Historisch Halfweg zoekt een vaste plek van 40-50 m2 voor een betaalbare prijs.


  Historisch Halfweg heeft geen vaste plek meer, geen honk waar wij kunnen werken, bijeenkomen en vooral waar wij overdag en ’s avonds evenementen voor onze donateurs en andere belangstellenden kunnen organiseren. De plek die wij hadden bevond zich in de westvleugel van ons voormalige raadhuis. Sinds deze vleugel is verzakt en niet meer toegankelijk is zijn wij dolend. Zicht op een oplossing is er voorlopig niet.
  Historisch Halfweg zoekt een ruimte in Halfweg of Zwanenburg van 40 à 50 vierkante meter voor een betaalbare prijs.
  Wij vragen u raadsleden, uw kennis en invloed aan te wenden om ons te helpen zo’n plek te vinden.


  De activiteiten en een toelichting op Historisch Halfweg vindt u in de bijlage.
  https://www.historischhalfweg.nl/

 11. 4.1.6

  De Dorpsraad Badhoevedorp/contactgroep Natuur en recreatie verzoekt subsidie voor het plaatsen van kunstwerken langs wandelroutes.


  Om inwoners, oud en jong, nog meer te stimuleren om een rondje Badhoevedorp- Nieuwe Meer en Lijnden te lopen, wil de dorpsraad graag langs de wandelroutes een aantal kunstwerken. Het wordt dan op een leuke andere manier langs de wandelroutes lopen. Kunst ervaren, er over praten; is het mooi, is het niet mooi. Dat de neuzen juist niet allemaal dezelfde kant opstaan, daar ontstaat beweging. En dit in combinatie met wandelen, is gezond voor lijf en geest!
  Kunst geeft Badhoevedorp kleur en verbintenis!
  Het Wandelnetwerk-Noord-Holland heeft samen met de contactgroep Natuur & Recreatie van de Dorpsraad Badhoevedorp 6 wandelroutes uitgezet in Badhoevedorp. En daarnaast is er straks de nieuwe 4 km lange wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9. Die het dorp verbindt van West naar Oost.
  De dorpsraad wil kinderen, inwoners en toeristen kennis laten maken met kunst in Badhoevedorp. Een mooie combinatie van kunst, toerisme en recreatie.
  Dit kan de dorpsraad niet alleen! Zij wil hierin samenwerken met
  Ø De Klankbordgroep Beeldendende Kunst Openbare Buitenruimte gemeente Haarlemmermeer
  Ø Galeriekunst 2001 te Badhoevedorp
  Ø De Kunstkring Haarlemmermeer.
  Ø De contactgroep Kunst van de Dorpsraad Badhoevedorp


  Er is al een wandelkaart gemaakt met kunstwerken, Cultureel erfgoed en Monumenten in Badhoevedorp.
  Zie de bijlage voor nadere toelichting.
  https://dorpsraadbadhoevedorp.nl/

 12. 4.1.7

  Speeltuinvereniging Zwanenburg en jeugdbeweging Don Bosco uit Halfweg verzoekt om ondersteuning bij het realiseren van een gezamenlijk en nieuw clubhuis.


  De Speeltuinvereniging en Don Bosco willen de handen in één slaan om samen hét bruisende middelpunt te worden voor alle kinderen in Zwanenburg, Halfweg en omstreken door samen een nieuw clubgebouw te gaan bouwen op de locatie van het huidige clubgebouw van de speeltuin.


  Het vooroverleg voor dit plan is inmiddels doorlopen bij de gemeente. Vele rapporten, onderzoeken, LIB3 uitzonderingen, parkeerplannen en al dat soort zaken. Soms zagen we door de bomen het bos niet meer, maar mede dankzij de bemiddelende hulp van uw gebiedsmanager zijn wij er uiteindelijk doorheen gekomen. Nu, twee jaar later, staan we aan de vooravond van het indienen van een bouwvergunning.


  Voor het aanstaande traject doen wij een beroep op uw hulp. Wij zijn namelijk geen projectontwikkelaars, wij zijn geen architecten en wij zijn geen ondernemers die wekelijks tientallen uren kunnen besteden aan een bouwproject. Wij zijn vrijwilligers met een groot hart voor kinderen die in hun spaarzame vrije uren een toekomst voor de spelende kinderen uit Zwanenburg en Halfweg proberen mogelijk te maken.


  Zie voor nadere toelichting de bijlage.
  https://donbosco.nl/
  https://www.speeltuinzwanenburg.nl/?p=games

 13. 4.2

  Het verslag over het gevoerde Lagerhuisdebat volgt.

 14. 4.3

  In de gebiedsverkenning van Haarlemmermeer-Noord duikt onderzoeker Koos Langeveld dieper in het noordelijkste puntje van Haarlemmermeer. Noord is een specifiek deel van onze gemeente waar de krachten vanuit het verleden en de omgeving sterker dan elders doorklinken in het heden en de toekomst. Het gebied vraagt onder deze druk om maatwerk bij sommige vraagstukken, maar is ook een leerzaam terrein voor vergelijkbare vragen elders in onze gemeente.
  Zie de bijlage voor het onderzoeksrapport.
  Verslag over deze deelsessie wordt toegevoegd zodra het beschikbaar is. 


  https://onderzoek.haarlemmermeergemeente.nl/grenzen-beweging