Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het zoeken van raadsstukken kan lastig zijn, want er zijn veel stukken. Op deze website staan de stukken vanaf 2013. Raadsstukken vindt bij de vergadering (het Raadsplein) waarvoor ze op de agenda staan.  Via het Dashboard en onder Vergaderingen ziet u de data van het Raadsplein. Als u niet weet wanneer het Raadsplein was, kijkt u dan alstublieft even bij antwoord 2.

Als u niet weet bij welk Raadsplein (welke datum) het raadsstuk zou moeten staan, kunt u zoeken met de zoekbalk. Het luistert soms nauw om de juiste zoekopdracht te geven om het bedoelde stuk te vinden. De juiste naam en/of een stuknummer helpen. Komt u er niet uit? Wordt dan niet boos, maar stuurt u even een mailtje naar griffie@haarlemmermeer.nl en geeft u daarin zo precies mogelijk aan wat u zoekt.

De raad vergadert elke donderdag. Zo'n donderdag heet Raadsplein. Agenda's en raadsstukken kunt u op datum vinden. Tijdens de meeste schoolvakanties is er geen Raadsplein. Dat heet: reces. De raad vergadert dan niet. Raadsleden en ook de griffie zijn dan beperkt bereikbaar, omdat er in een recesperiode ook vakanties worden opgenomen.

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de raad. Het Raadsplein is altijd op donderdag. Het Raadsplein kan bestaan uit raadsvergadering, raadsdebat en sessie of sessiedebat. De raadsvergadering is de vergadering van de hele raad. Vaste agendapunten zijn Opening&mededelingen, vaststellen van hoe de ingekomen stukken worden afgehandeld en van de verslagen van eerdere vergaderingen. Verder is er het Vragenuur (ook voor inwoners!) en De Stemmingen. Een raadsdebat is een vergadering van de raad over een heel belangrijk onderwerp; een raadsdebat is dus ook onderdeel van de raadsvergadering. Sessies (of sessiedebat, het verschil zit in de manier waarop men vergadert) zijn vergaderingen over één bepaald onderwerp. De raad van Haarlemmermeer kent geen commissies (zoals in andere gemeenten: Financiën, of Sport&Cultuur), maar behandelt zaken in één sessie per onderwerp. Elke fractie (partij)  in de raad vaardigt een woordvoerder af naar zo'n sessie. De bedoeling is ook dat de sessie het onderwerp áfhandelt. Na een sessie volgt niet nog eens een vergadering in de voltallige gemeenteraad, hooguit alleen nog een stemming (tijdens De Stemmingen) als het om een raadsvoorstel gaat.

Eerst het slechte nieuws. U mag niet meevergaderen in de raadsvergadering of de sessies. Het goede nieuws is dat u de raad kunt toespreken. U krijgt dan maximaal vijf minuten (dat is meer dan de spreektijd van menig raadslid) om uw zegje te doen. In het Vragenuur (om 17.00 uur) over welke zaak of onderwerp u wilt, tenzij dat onderwerp op de agenda van datzelfde Raadsplein staat, want dan kunt u inspreken bij het raadsdebat of de sessie die erover gaat. Ook in sessies heeft u maximaal vijf minuten. Meer over inspreken staat op de website van de raad.

Behalve inspreken tijdens het Raadsplein kunt u natuurlijk nog veel meer. U kunt contact opnemen met uw raadsleden, u kunt de raad een brief (of mail) sturen, maar u kunt bijvoorbeeld ook een Burgerinitiatief indienen. Met het indienen van 200 handtekeningen van inwoners van 16 jaar en ouder zet u een onderwerp op de agenda van de raad. Ook kunt u een referendum in Haarlemmermeer aanvragen. Daar is wat meer voor nodig, want een referendum betekent dat alle inwoners kunnen gaan stemmen over een raadsvoorstel. Meer over uw invloed staat op de website van de raad.

De raad heeft een eigen twitteraccount voor de algemene mededelingen van de gemeenteraad: @HlmrRaad
Op instagram staan meer persoonlijke berichten @Hlmr_Raad
Een nieuwe website van de raad is in aanbouw.
Verder kunt de vergaderingen van de raad volgen via de uitzendingen van het Raadsplein:

Onder Overzichten staan op de datum van binnenkomst de moties, amendementen, schriftelijke vragen en de antwoorden daarop.

Moties en amendementen staan eerst bij de vergadering waarvoor ze zijn ingediend. U vindt ze dan bij de datum van de vergadering waarin ze zijn ingediend en behandeld. Daarna worden de moties en amendementen toegevoegd aan de overzichten op deze website.
Die overzichten zijn bedoeld als extra service, om snel een motie (uitspraak/wens van de raad) of een amendement (wijziging van een raadsvoorstel) te kunnen vinden.

Om te beginnen: raadslid zijn is geen baan. Alle raadsleden hebben een baan, studie, zorgtaken of vrijwilligerswerk naast hun raadswerk. En raadswerk bestaat niet alleen uit het Raadsplein op donderdag. Er zijn ook fractievergaderingen, bijeenkomsten met inwoners, bedrijven en organisaties; er zijn werkbezoeken enzovoort. U kunt fracties vragen wanneer ze vergaderen (als u eens een kijkje zou willen nemen). Andere activiteiten van de raadsleden vindt u op de Activiteitenkalender. Die staat onder Vergaderingen en Overzichten.

Een fractie is letterlijk: een deel van de gemeenteraad. Het is een groep vertegenwoordigers van een politieke partij in de gemeenteraad, zoals (bijvoorbeeld!) de fractie van de VVD. In de raad van Haarlemmermeer zitten momenteel behalve de VVD, ook de fracties van de HAP, CDA, Forza!, GroenLinks, D66, PvdA, CU-SGP, EEN Haarlemmermeer, SRH en Gezond Haarlemmermeer.


Fractieassistenten wassen niet de kopjes af (nou ja, soms ook, natuurlijk). Een fractieassistent is iemand die wel op een kieslijst heeft gestaan, maar niet is gekozen. Alle fracties mogen maximaal twee fractieassistenten benoemen. Zij zijn geen lid van de raad, maar mogen wel het woord voeren tijdens sessies, en natuurlijk helpen zij hun fractie bij voorbereidingen en ander politiek werk. In andere gemeenten heten fractieassistenten vaak duo raadslid.