Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Amendementen zijn wijzigingen in een raadsvoorstel. Als een amendement is aangenomen, verandert dus het voorstel.

Moties zijn uitspraken van de gemeenteraad. De raad gaat ervan uit dat het college van burgemeester en wethouders een motie die is aangenomen, respecteert bij het dagelijks bestuur van de. gemeente.
Moties "vreemd aan de orde van de dag" zijn moties die gaan over een onderwerp dat wel belangrijk is, maar op dat moment niet op de agenda staat.

Schriftelijke vragen (SV) van de raad aan het college van burgemeester en wethouders, en de antwoorden (ASV).

Meer dan 20 verordeningen en reglementen regelen en organiseren het werk van de gemeenteraad en zijn commissies.
U vindt hier onder andere het Reglement van Orde en de verordeningen Raadscommissie, Burgerinitiatief en Jongerengemeenteraad.
Verordeningen zijn een soort van wetten van de gemeente, die door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Hier staan bij elkaar de documenten over grote, en voor de gemeente belangrijke onderwerpen.

In dit overzicht staan brieven aan de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart.