Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 22 juni 2023

16:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein


Inspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 0.1
  KINDERVRAGENUUR: Raadzaal 16.30 - 17.00 uur
 3. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 4. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 5. 2.1

 6. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.

 7. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 8. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 9. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 10. 4.3

  Thema: Fysieke leefomgeving
  Portefeuillehouders: Mw. Steffens- van de Water  22 juni bespreken
  29 juni stemmen  Voorzitter: mw. Kliphuis

 11. 4.5

  22.00 uur  - 22.15 uur

 12. 5.1
  Stemmingenlijst 22 juni 2023
 13. 5.1.a

  Stemmen: 22 juni 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

 14. 5.1.b

  Stemmen: 22 juni 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. voor de jaarstukken 2022:
  a. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Kennemerland;
  b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GR;
  2. voor de programmabegroting 2024-2027:
  a. in te stemmen met de begroting 2024-2027 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland;
  b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GR;
  3. te besluiten dat er geen nadere wensen of bedenkingen zijn om als veiligheidsregio Kennemerland deel te nemen aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s in Nederland samen, de Stichting Waarborgfonds.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. voor de jaarstukken 2022:
  a. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Kennemerland;
  b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GR;
  2. voor de programmabegroting 2024-2027:
  a. in te stemmen met de begroting 2024-2027 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland;
  b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GR;
  3. te besluiten dat er geen nadere wensen of bedenkingen zijn om als veiligheidsregio Kennemerland deel te nemen aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s in Nederland samen, de Stichting Waarborgfonds.

 15. 5.1.c

  Stemmen: 22 juni 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorend bij het bestemmingsplan Haarlemmerliede Liedeweg 9 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Haarlemmerliede Liedeweg 9 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhllliedeweg9-C001 gewijzigd vast te stellen;
  3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorend bij het bestemmingsplan Haarlemmerliede Liedeweg 9 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Haarlemmerliede Liedeweg 9 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhllliedeweg9-C001 gewijzigd vast te stellen;
  3. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
 16. 6
  Sluiting