Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

Bijzondere raadsvergadering op locatie in gebied Haarlemmermeer-West

donderdag 15 juni 2023

17:00 - 22:30
Locatie

Op locatie in Haarlemmermeer-West

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Bijzondere raadsvergadering: Raad op locatie in gebied Haarlemmermeer-West.
(Beinsdorp, Cruquius, De Liede, Lisserbroek, Nieuwebrug, Vijfhuizen en Zwaanshoek)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Beste raadsleden, fractieassistenten en fractiemedewerkers,


  Namens de inwoners, ondernemers en het gebiedsteam Haarlemmermeer-West willen we jullie van harte welkom heten voor de bijzondere raadsvergadering in Haarlemmermeer-West.


  We zullen drie locaties bezoeken: Vijfhuizen, Cruquius en de Ringvaart. Belangrijke vragen die nu spelen worden belicht zoals:  •Hoe nemen we Haarlemmermeer-West mee in dit uitdagende tijdsgewricht?
  •Hoe kunnen we iedereen betrekken?
  •Hoe maken we onze directe leef- en werkomgeving bereikbaar, veilig, groen en duurzaam voor iedereen?


  •Hoe werken we samen aan de uitdagingen in Haarlemmermeer-West?

 2. 2

  Mw. Van Melis heet de Raad welkom in het Haarlemmermeermuseum De Cruquius en houdt een korte presentatie over het museum.

 3. 3.1

  Dhr. De Zanger spreekt in over het evenementenbeleid in het gebied Groene Weelde en het Haarlemmermeerse Bos. En hoe hij als huurder van het Recreatieschap hier mee te maken krijgt.

 4. 3.2

  Dhr. Van den Heuvel spreekt in namens de grondeigenaren en samenwerkingspartners van de gebiedsontwikkeling Cruquius-Zwaanshoek.

 5. 4.1

  Zie de bijlage
  Mw. Van Ruitenbeek en dhr. Van Bentem spreken de Raad toe over verkeer en bereikbaarheid in Cruquius.


  Oproep:
  Beste gemeenteraad, laat de ontsluiting van de bouwgebieden niet aan de markt over, maar kom als gemeente zelf met een mogelijke ontsluitingsroute richting ontwikkelaars (in overleg met provincie).


  Hoewel een verkeersonderzoek aantoont dat er nog circa 2500 woningen gebouwd kunnen worden met mobiliteit over bestaande wegen, is de toegang naar Cruquius tijdens de spits al moeizaam.
  Het kruispunt N201-Spieringweg is vanaf de Oude Kruisweg gevaarlijk te bereiken (je moet 3 banen oversteken, tussen veel verkeer door, en het fietspad niet vergeten).
  Verkeer naar Heemstede vanaf Hoofddorp staat al bij het Spaarneziekenhuis stil.
  Verder moet al het ontsluitingsverkeer van de woonboulevard en de te bouwen woningen van Den Breejen, de 8 ontwikkelaars en Dura Vermeer via de Spieringweg rijden en dan invoegen met overig verkeer naar de N201. Op de plek dus die nu al gevaarlijk is.

 6. 4.2.1

  zie de bijlage
  Mevr. Bruin spreekt de Raad toe over de verkeerssituatie rondom de woonboten aan de Ringvaart Cruquiusdijk- Vijfhuizen.
  Oproep
  Waar we ons zorgen over maken op de Cruquiusdijk bij Vijfhuizen:
  •Veiligheid (er wordt veel harder gereden sinds de bakken verwijderd zijn)
  •Toename aantal verkeersdeelnemers (bij metingen worden fietsers en hardlopers/wandelaars niet
   meegenomen maar zijn wel belangrijke groepen dijkgebruikers.)
  •Uitbreiding aantal nieuwbouwwijken in de omgeving (sluiproutes)

 7. 4.2.2

  zie bijlage
  Dhr. Blom spreekt de Raad toe over de situatie voor fietsers aan de Spieringweg en de behoefte aan een langzaam-verkeerroute van Wickevoort naar Vijfhuizen.

 8. 4.3.1

  Zie bijlage
  Dhr. Heemskerk ( voorzitter Winkeliersvereniging Cruquius Plaza) ) en dhr. Van Dijk (
  voorzitter BIZ Cruquius) spreken de Raad toe over een visie op de ontsluiting van het winkelgebied.


  De ontwikkeling wordt aan de marktpartijen overgelaten. Die hebben mooie plannen en ideeën. Maar ze lopen vast omdat de bereikbaarheid een plan overstijgend probleem is. Gevolg: Versnippering en verschillende kleine initiatieven zonder overkoepelend plan Stilstand = achteruitgang  Oproep
  We vragen om Regie, Visie en Daadkracht vanuit de gemeente.

 9. 4.3.2

  Zie bijlage
  Dhr. Swaab en Dhr. Van Dijk spreken de Raad toe namens de vastgoedeigenaren van de Woonboulevard Cruquius over de gebiedsontwikkeling in Cruquius.


  De woonboulevard staat stil in haar ontwikkeling en verliest daardoor in haar concurrentiepositie ten opzichte van de omringende GDV/PDV-locaties (Bovenkerk, Leiderdorp, Villa Arena, Westpoort, Zaandam en Beverwijk).


  Oproep
  De beslissing om tot een hoog kwalitatieve gebiedsontwikkeling te komen.

 10. 5

  Zie bijlage
  Mevr. Feitsma spreekt de raad toe over de aandachtspunten bij het onderhoud en gebruik van de gymzaal.
  Akoestische maatregelen zijn dringend noodzakelijk op korte termijn. 


  -Factsheet Gymzaal Zijdewinde.

 11. 6.0

  Zie de bijlage


  Dhr. Van Aar spreekt de Raad toe namens de Vereniging Dorp Vijfhuizen (Dorpsraad)


  Bijgaande het welkomstwoord, de toelichting op de VDV en de actuele onderwerpen in Vijfhuizen.

 12. 6.1

  Zie de bijlagen
  Dhr. Bloemkolk (voorzitter DSOV) spreekt de Raad toe over binnensportfaciliteiten en het voorstel ‘1 DSOV’ (Door Sport Ontspanning Vijfhuizen).


  De primaire wens van DSOV is om een nieuwe sporthal te realiseren op het sportpark Zijdewinde waarin ook handbalwedstrijden kunnen worden gespeeld
  Het concrete voorstel is om een werkgroep te maken met vertegenwoordigers vanuit het dorp en de gemeente, om de mogelijkheden te bespreken en samen het plan "**1 DSOV"**uit te werken.

 13. 6.2

  zie bijlage
  Mevr. Wassenaar en dhr. Aartsma spreken de Raad namens Regiorijder (MeerOV) en AutoMobiel spreken toe over hun werkzaamheden en de inbedding van de organisatie.
  Het uitgeschreven verhaal dat de voorzitter namens DSOV en meerdere organisaties binnen het dorp heeft gepitched bij de raad.


  Uitdagingen
  • De grootste uitdaging voor RegioRijder is de beschikbaarheid van chauffeurs, vooral tijdens de spits. Er is zoveel werk in de regio, dat potentiële chauffeurs vaker voor andere werkgevers kiezen dan voor de taxibedrijven waarvan Regiorijder gebruikt maakt;
  • Ook de verschraling van het OV ziet Regiorijder als bedreiging van het systeem, namelijk meer instroom van reizigers die prima met het OV kunnen, maar waarvoor dat te ver weg is;
  • Bij AutoMobiel is het werven van vrijwilligers niet eens de grootste zorg. Die moet namelijk gelijke pas houden met het klantenbestand. Op dit moment is dat in balans;
  • De grootste uitdaging bij AutoMobiel is het werkend en courant houden van de softwareapplicatie voor het plannen en communiceren van ritten. Omdat AutoMobiel een vrijwilligersorganisatie is, zijn er weinig fondsen voor het up-to-date houden van dit soort basissystemen

 14. 6.3

  Mevr. Wijkhuizen spreekt de raad als standplaatshouder toe over uitbreiding naar een weekmarkt in Vijfhuizen.

 15. 6.4

  zie de bijlage
  Mevr. Blom spreekt de raad namens Vereniging De Derde Jeugd / ouderensoos toe over ideeen, wensen en activiteiten voor ouderen in Vijfhuizen.

 16. 6.5

  zie bijlage


  Het onderwerp betreft de vraag of de schaakvereniging in eigen beheer een of enkele schaakborden mag plaatsen bij de huidige jeu des boulesbaan.

 17. 7

  De heren Gehres en Kortekaas en mevr. Hirs spreken de raad toe over het voortbestaan van De Jungle.

 18. 8

  _Zie de bijlage, met o.a. de aandachtspunten voor de gemeenteraad.
  Mw. De Leeuw spreekt de Raad toe namens de werkgroep Duurzaamheid en biodiversiteit in Vijfhuizen over de kwaliteit van groen en de inzet van OpenStad als participatieplatform.


  zie ook: https://groenervijfhuizen.haarlemmermeer.nl/

 19. 9.1

  Voorzieningen
  Mw. Van Son spreekt de Raad toe namens Bewonersvereniging Cruquius.


  Er is een risico dat de huizen wel gebouwd gaan worden maar dat er geen voorzieningen komen. Met zoveel huizen is een bakker, slager, supermarkt en huisarts mogelijk. Graag aandacht hiervoor om deze voorzieningen mogelijk te maken.
  Ons brood is het duurste van heel Nederland, want we moeten een eind rijden met de auto (Heemstede, Hoofddorp, Vijfhuizen). Een bakker ontbreekt bijvoorbeeld in Cruquius.
  Er zijn al heel wat nieuwe huizen gebouwd, (Wickevoort honderden woningen, Oude Spaarneweg 4 nieuwe woningen, Oude Kruisweg 4 nieuwe woningen, 27 woningen op het landje van Draaier en de nieuwe bedrijven aan het Laantje van Peetoom (bedrijventerrein nabij Intratuin).
  Verder zijn er de bouwplannen van Den Breejen, Dura Vermeer en de 8 ontwikkelaars.

 20. 9.2

  Veranderingen in de sociale samenleving
  Cruquius wordt vergroot op bouwpercelen die niet altijd aan de bestaande bebouwing grenzen.
  Het bewegen van nieuwe mensen naar het dorpshuis is een opgave.
  Hoe worden al deze bouwpercelen uitgenodigd een sociale samenleving met elkaar te worden?

 21. 9.3

  Mw. Goezinne spreekt de Raad toe over voorzieningen in de dubbeldorpen (geluidsfragment).

 22. 9.4

  Dhr. en mw. Dijkzeul van bakkerij Dijkzeul spreken de raad toe over winkelvoorzieningen in kleine kernen zoals Vijfhuizen (geluidsfragment).

 23. 10

  Voor de raadsleden volgt nog een informatieve bijeenkomst over dit gebied op 6 juli a.s.,
  De vandaag gepresenteerde onderwerpen zullen door de raad in een gebiedssessie worden besproken. Deze gebiedssessie wordt nog vóór het zomerreces geagendeerd.
  De contactgegevens van de inwoners\deelnemers zullen aan de raadsleden c.s. worden verstrekt, zodat nader contact mogelijk is.