Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 17 2024

maandag 29 april 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 17.
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 6 juni 2024 (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1.1

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg van een grondreinigingsinstallatie op het terrein van luchthaven Schiphol, op de locatie direct ten zuiden van de weg ‘Tweeduizend El’ te Badhoevedorp (kadastraal Haarlemmermeer, AI558), genaamd ‘TTOP 5’.

 3. 1.1.2

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Jaarstukken 2023 vast te stellen, met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 16,9 miljoen en dit toe te voegen aan de Algemene dekkingsreserve;
  2. € 9,6 miljoen te bestemmen voor budgetoverhevelingen ten laste van de Algemene dekkingsreserve en hiertoe vast te stellen de 7e begrotingswijziging van 2024;
  3. het voordelig resultaat na bestemming budgetoverheveling van € 7,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve en toe te voegen aan de reserve Schaalsprong en hiertoe vast te stellen de 8e begrotingswijziging van 2024;
  4. de begrotings- en de kredietoverschrijdingen conform het ‘Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen’ te autoriseren;
  5. in te stemmen met de rechtmatigheidsverantwoording;
  6. in te stemmen met een bedrag van € 14,2 miljoen als 10e kredietverstrekking van 2024 voor kredietoverheveling naar 2024.

 4. 1.1.3

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ behorend bij het bestemmingsplan Vijfhuizen d’Yserinckweg 1 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Vijfhuizen d’Yserinckweg 1’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0394.BPGvyfdyserinckwg1-C001 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

 5. 1.1.4

 6. 1.1.5

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Nota van zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Hoofdweg 634 – 640’; NL.IMRO.0394.BPGhfdhoofdweg634-C001 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

 7. 2
  Brieven van college aan raad
 8. 2.1.1

 9. 2.1.2

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 10. 2.1.3

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 11. 2.1.4

 12. 2.1.5

 13. 2.1.7

 14. 2.1.8

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 15. 4.1.1

 16. 4.1.2

 17. 4.1.3

 18. 5

  Bijlagen