Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 26 2024

maandag 1 juli 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 26
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 18 juli 2024  (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.1

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met de aanvullende onderzoeken naar stikstof, verkeer, externe veiligheid en geluid die ten behoeve van het te nemen reparatiebesluit zijn uitgevoerd;
  2. in te stemmen met de aangepaste planverbeelding van het bestemmingsplan PARK21;
  3. in te stemmen met de aangepaste regels van het bestemmingsplan PARK21;
  4. te bepalen dat het gewijzigde bestemmingsplan ‘PARK21’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbPARK21000000-C002, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm wordt vastgelegd en in die vorm wordt vastgesteld, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van burgemeester en wethouders;
  5. te bepalen dat alle ongewijzigde regels in het bestemmingplan met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbPARK21000000-C001 vastgesteld op 6 april 2023 van kracht blijven;
  6. te bepalen dat alle reeds vastgestelde afwijkingen van het beleid, zoals opgenomen in het besluit van 6 april 2023 (7225811), worden bestendigd;
  7. dit besluit in het kader van de beroepsprocedure aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de appellanten toe te zenden;
  8. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

 4. 1.2
  Nota's ter bespreking
 5. 1.2.2

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter bespreking te zenden aan de raad.

 6. 1.3
  Nota's ter informatie
 7. 1.3.2

 8. 1.3.4

 9. 1.3.6

 10. 1.3.8

 11. 1.3.8

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 12. 1.3.9