Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 15 2024

maandag 15 april 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 15
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 23 mei 2024  (agendapunt 2.3)

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.1

  Stemmen: raadsplein 23 mei 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van de uitbreiding van het IBIS Styles Amsterdam Airport hotel aan de Piet Guilonardweg 3 te Schiphol met een vergadercentrum, een sportruimte en 127 hotelkamers.

 4. 1.1.2

  Stemmen: raadsplein 23 mei 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in aanvulling op de kadernota herstructurering werklocaties het Programma toekomstbestendige werklocaties, welke aansluit bij de nieuwe Koers Werklocatiemarkt Haarlemmermeer, vast te stellen, waarbij ingezet wordt op:
  a) het samen met ondernemers en marktpartijen op peil houden van de kwaliteit van kantoren- en bedrijventerreinen en winkelgebieden;
  b) het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat door in te spelen op duurzame thema’s zoals de energietransitie, circulaire economie, verblijfsklimaat en mobiliteit;
  c) het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of de Corporate Sustainability Reporting Directive;
  2. de bestemmingreserve 'Herstructurering bedrijventerreinen' aan te wenden voor en te hernoemen naar bestemmingsreserve 'Toekomstbestendige werklocaties’.

 5. 1.1.3

  Bespreking: Raadsplein 23 mei 2024
  Stemmen: Raadsplein 6 juni 2024

  Voorgesteld besluit

  besluit de raad voor te stellen om:
  1. het Fietsplan Haarlemmermeer vast te stellen met daarin de volgende speerpunten:
  a. veiligheid:
  i. veilig mengen;
  ii. fietspaden breed genoeg;
  iii. overzichtelijke kruispunten en rotondes;
  iv. veilige schoolomgevingen en schoolroutes;
  v. vergevingsgezind ontwerpen;
  vi. verlichting in buitengebieden;
  vii. onderhoud;
  viii. educatie en gedrag;
  b. snelheid:
  i. versterken van fietsnetwerk;
  ii. netwerk voor alternatieve soorten fiets;
  iii. doorstroming verkeerslichten;
  iv. aansluiten op nieuwe woonwijken;
  c. gemak:
  i. makkelijk en veilig stallen bij openbaar vervoer, centra en voorzieningen;
  ii. makkelijk stallen bij huis;
  iii. goede bewegwijzering;
  d. comfort:
  i. kwaliteit van fietspaden;
  ii. rustvoorzieningen;
  iii. omleiding bij tijdelijke afsluitingen;
  e. fietsbeleving:
  i. polderlandschap;
  ii. verhalenpalen en informatieborden.

 6. 1.2
  Nota's ter informatie
 7. 1.2.1

 8. 2
  Beantwoording schriftelijke vragen van college aan raad (reeds verzonden)
 9. 2.1.2

 10. 2.1.3