Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 20 2024

maandag 20 mei 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 20.
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 6 juni 2023  (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.2

  Voorgestelde planning


  Raadsplein 6 juni 2024:  stemming

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. geen wensen en opvattingen in te dienen op de Concept Voortgangsnota Metropoolregio Amsterdam 2023.

 4. 1.1.3

  Voorgestelde planning


  Raadsplein 6 juni 2024: bespreking en stemming

  Voorgesteld besluit

  Voorstel:
  de raad voor te stellen om:
  1. de gecorrigeerde versie van de Jaarstukken 2023 vast te stellen en te betrekken bij de besluitvorming over het raadsvoorstel Jaarstukken 2023 (10880953).

 5. 1.1.4

  Voorgestelde planning


  Raadsplein 6 juni 2024: stemming

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Amstelland Meerlanden werkorganisatie;
  2. wanneer de wijzigingsvoorstellen niet meer inhoudelijk worden aangepast het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland Meerlanden te wijzigen conform het nu voorliggende voorstel.

 6. 1.1.5

  Raadsplein 20 juni 2024: bespreking
  Raadsplein 4 juli 2024: stemming

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een besluit te nemen over de toekomst van de Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu en een keuze te maken uit de volgende scenario’s:
  a. de relatie met Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu voort te zetten en de jaarlijkse subsidie tot en met 2028 te handhaven op € 75.000; of
  b. de relatie met Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu met ingang van 1 januari 2025 te beëindigen. Het gemeentebestuur van Cebu op de Filipijnen wordt hierover schriftelijk geïnformeerd;
  2. het financieel resultaat van dit besluit te verwerken in de Programmabegroting 2025.

 7. 1.2
  Nota's ter informatie
 8. 1.2.2

 9. 1.2.4

 10. 1.2.5

 11. 3
  Beantwoording schriftelijke vragen van college aan raad (reeds verzonden)
 12. 3.1.1

 13. 3.1.2