Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 14 2024

maandag 8 april 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 14.
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 25 april 2024 (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.1

  Stemming: raadsplein 25 april 2024

  Voorgesteld besluit

  Voorstel:
  de raad voor te stellen om:
  1. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Vervangings- en renovatieopgave van de A44 vast te stellen, welke bestaat uit een Esthetisch Programma van Eisen en een Inrichtingsplan;
  2. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.

 4. 1.1.2

  Stemming: raadsplein 25 april 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening stimuleringslening energie Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;
  2. de dekking van de geraamde extra lasten van maximaal € 97.630 te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024;
  3. de inwerkingtreding te bepalen op de dag na publicatie.

 5. 1.1.3

  Sessie: raadsplein 25 april 2024
  Stemming: raadsplein 23 mei 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. een keuze te maken uit één van de volgende scenario’s voor Sectorpark in Halfweg:
  1a. 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 grondgebonden woningen te realiseren op het Sectorpark in Halfweg (scenario 1, voorkeursscenario college),
  of;
  1b. 110 flexwoningen, waaronder 30 sociale huurappartementen voor jongeren, te realiseren voorafgaand aan definitieve woningbouw op het Sectorpark in Halfweg (scenario 2, alternatief scenario).

 6. 1.2
  Nota's ter informatie
 7. 1.2.1

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 8. 1.2.2

 9. 1.2.3

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 10. 4
  Beantwoording schriftelijke vragen van college aan raad (reeds verzonden)
 11. 4.1.1

 12. 4.1.2