Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 25 2024

maandag 24 juni 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 25
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 18 juli 2024  (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.1

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp vast te stellen als richtinggevend kader- en regiedocument voor de planontwikkeling voor Spoorzone Hoofddorp, met als hoofdpunten:
  a. de stapsgewijze ontwikkeling van deelgebieden Stationskwartier (met de Multimodale Knoop Hoofddorp) en Graan voor Visch Zuid naar een divers, gemengd hoogstedelijk milieu dat samenkomt met de water- en groenstructuur van de polder;
  b. het realiseren van een vergroot en versterkt centrumgebied samen met Hyde Park en het stadscentrum van Hoofddorp;
  c. het toevoegen van 6.500 tot 10.000 woningen, waarvan tenminste vijftig procent in het sociale en betaalbare segment, met bijbehorende voorzieningen dichtbij een openbaar-vervoerknooppunt;
  d. het versterken van de economie en vergroten van de diversiteit aan werklocaties door in Spoorzone Hoofddorp ruimte te bieden voor 11.000 arbeidsplaatsen;
  e. een gebiedsontwikkeling die voortbouwt op bestaande kwaliteiten en tegelijkertijd toekomstbestendig is, inspelend op transities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie, met een groene en waterrijke invulling van de openbare ruimte als impuls voor gezondheid en natuurinclusiviteit;
  f. de spelregels die de sturende en bindende richtlijnen vormen voor de verdere ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp;
  2. een voorbereidingskrediet van € 1,15 miljoen te autoriseren en in 2024 vrij te geven voor het eerste ontwikkelcluster Graan voor Visch Zuid in Hoofddorp en deze kosten te dekken uit een in de toekomst te openen grondexploitatie;
  3. een voorbereidingskrediet van € 1,11 miljoen te autoriseren en in 2024 vrij te geven voor het eerste ontwikkelcluster Stationskwartier in Hoofddorp en deze kosten te dekken uit een in de toekomst te openen grondexploitatie;
  4. hiertoe vast te stellen de 13e kredietverstrekking van 2024.

 4. 1.1.2

  Stemmen: raadsplein 4 juli 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de gecorrigeerde versie van het Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 vast te stellen en te betrekken bij de besluitvorming over het raadsvoorstel SPI voorjaar 2024 (10994249).

 5. 1.2
  Nota's ter informatie
 6. 1.2.1

 7. 1.2.2

 8. 1.2.3

 9. 1.2.4

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie aan de raad te zenden.

 10. 1.2.5

 11. 1.2.6

 12. 1.2.7

 13. 3
  Beantwoording schriftelijke vragen van college aan raad (reeds verzonden)
 14. 3.1.1

 15. 3.1.2