Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

MO 24 Motie HAP VVD D66 CDA Schaalsprong wonen

ID
338
Agendapunt
Raadsplein: Agenda en raadsstukken 2024 (4.3.24. MO 24 Motie HAP VVD D66 CDA Schaalsprong wonen - AANGENOMEN)
donderdag 4 juli 14:00 tot 22:30
Raadzaal
Datum
4-7-2024
Titel
MO 24 Motie HAP VVD D66 CDA Schaalsprong wonen
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • (CDA) E.J. van der Peet
  • (CU-SGP) J.N. Hup
  • (D66) G. Knikker
  • (HAP) J.G. Rip
  • (VVD) M. Achterbergh-Copier
Portefeuillehouder(s)
Toelichting
Verzoekt het college; • De bestedingen vanuit de schaalsprong Wonen door middel van een eenvoudige infographic inzichtelijk te maken en daarbij onderscheid tussen maken naar gebieden/kernen en waar nodig deze informatie op te splitsen in openbare informatie en geheime informatie. ; • De openbare informatie op te nemen in de jaarrekening en hierover actief te communiceren naar inwoners en andere belanghebbende via de gebruikelijke communicatiekanalen en het halfjaarlijkse overleg met de dorps- en wijkraden. • Voor zover mogelijk op soortgelijke wijze inzicht te geven in geplande bestedingen (vanuit door de Raad genomen besluiten).
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)