Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

MO 21 Motie CDA VVD Stop bijplaatsen en verrommeling versie defintief 04-07-2024

ID
335
Agendapunt
Raadsplein: Agenda en raadsstukken 2024 (4.3.21. MO 21 Motie CDA VVD Stop bijplaatsen en verrommeling versie definitief 04-07-2024 - AANGENOMEN)
donderdag 4 juli 14:00 tot 22:30
Raadzaal
Datum
4-7-2024
Titel
MO 21 Motie CDA VVD Stop bijplaatsen en verrommeling versie defintief 04-07-2024
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • (CDA) E.J. van der Peet
  • (VVD) M. Achterbergh-Copier
Portefeuillehouder(s)
Toelichting
Draagt het College op: •De voorlichting en communicatie over onwenselijk gedrag van mensen die (grof) afvalbijplaatsen bij brengparkjes onverkort door te zetten. •Daarnaast bijplaatsingen en verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan door extrahandhavingscapaciteit te creeren in de vorm van werkervaringsplaatsen; •Hiervoor een samenwerking met het WSP te starten voor een periode van 2 jaar (in de vormvan een pilot). In deze periode uitkeringsgerichtigden de kans te bieden om (op vrijwiliggebasis) deel te nemen aan de pilot en proactief en data gericht toezicht te houden (op dehotspots). •De hiervoor benodigde investering in 2024-2025 (circa 250.000,- per jaar) als aanvullendbudget te verwerken in de programmabegroting 2025-2028. •Aan het eind van de pilot de resultaten van de aanpak voor te leggen aan de Raad.
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)