Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rekenkamer

Opvolgonderzoek Bereikbaarheidsbeleid: mobiliteit in beweging

ID
18
Onderwerp
Opvolgonderzoek Bereikbaarheidsbeleid: mobiliteit in beweging
Datum
18-5-2023
Agendapunt
Toelichting
In 2018 deed de Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) een onderzoek naar de uitvoering van het Deltaplan Bereikbaarheid: De toekomst binnen bereik? De RKC heeft nu getoetst of de aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Het resultaat van de toetsing vindt u in de notitie Mobiliteit in beweging. Omdat het opvolgonderzoek nieuwe aanbevelingen bevat, heeft de RKC een bestuurlijke reactie aan het college gevraagd. Deze bestuurlijke reactie is opgenomen in de notitie. Waarom een opvolgonderzoek naar bereikbaarheid? Haarlemmermeer blijft groeien in aantal woningen, inwoners en arbeidsplaatsen. Bereikbaarheid van en binnen de gemeente is daarmee een actueel aandachtspunt voor uw raad. Inmiddels is het Deltaplan Bereikbaarheid vervangen door een nieuw beleidskader: de Mobiliteitsvisie, die tijdens het RKC onderzoek al in ontwikkeling was. Bij de formulering van de aanbevelingen destijds heeft de RKC hiermee rekening gehouden. De toetsing van de uitvoering van de aanbevelingen is daarom relevant.
Bijlage(n)