Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

AM 02 Amendement HAP GL PvdA SRH Jaarstukken 2023

ID
174
Agendapunt
Raadsplein: Agenda en raadsstukken 2024 (5.1.2. AM02 Amendement HAP GL PvdA SRH Jaarstukken - AANGENOMEN)
donderdag 6 juni 15:00 tot 22:30
Raadzaal/Heijezaal
Datum
6-6-2024
Titel
AM 02 Amendement HAP GL PvdA SRH Jaarstukken 2023
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • (GL) E. Gumbert
  • (HAP) M. Woolthuis
  • (PvdA) M.K. Denie
  • (SRH) M.L. Beusenberg
Portefeuillehouder
Toelichting
Inhoud wijziging: Beslispunt 3: het voordelig resultaat na bestemming budgetoverheveling van €7,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve en toe te voegen aan de reserve Schaalsprong en hiertoe vast te stellen de 8e begrotingswijziging van 2024; Aan te passen naar: Beslispunt 3: het voordelig resultaat na bestemming budgetoverheveling van €7,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene dekkingsreserve en deze incidentele gelden tijdens de voorjaarsrapportage een gepaste bestemming te geven middels motie(s)/amendement(en);
Bijlage(s)
Stemmen
voor 59%
tegen 41%
voor
D66 (4), EH (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (2), SRH (2)
tegen
CDA (2), CU-SGP (1), Forza! (3), VVD (8)