Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rekenkamer

Urgentieverlening woningzoekenden

ID
17
Onderwerp
Urgentieverlening woningzoekenden
Datum
20-12-2023
Agendapunt
Toelichting
De rekenkamer heeft getoetst of de aanbevelingen uit haar onderzoek Help! Ik heb nu een woning nodig (2019) zijn opgevolgd. Het resultaat vindt u in de notitie Urgentieaanvraag Woningzoekenden. Omdat het opvolgonderzoek geen nieuwe aanbevelingen bevat, heeft de RKC geen bestuurlijke reactie aan het college gevraagd. Wel doet de rekenkamer enkele suggesties voor stellingen voor een debat in de raad. Waarom een opvolgonderzoek? De rekenkamer wil waarde toevoegen voor de samenleving en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Daarom doet ze onderzoek voor goed bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer. In een opvolgonderzoek toetst de rekenkamer of het college en / of de raad haar aanbevelingen uit eerder onderzoek heeft opgevolgd. De rekenkamer kiest bewust en in samenspraak met haar klankbordgroep uit de raad voor welke onderzoeken zij een opvolgonderzoek doet. Met het onderzoek Help! ik heb nu een woning nodig gaf de rekenkamer in 2019 de raad inzicht hoe inwoners het proces van het aanvragen en het verkrijgen van een urgentieverklaring ervaren. In het onderzoek is de systeemwereld van de uitvoering van de urgentieregeling naast de leefwereld (=ervaring en beleving) van de aanvragers gezet.
Bijlage(n)